Το 1% του συνόλου της παγκόσμιας επιστημονικής παρουσίας (δηλαδή 200 χιλιάδες άτομα) καταλαμβάνουν τα ονόματα ελλήνων επιστημόνων, ενώ μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων, είτε εν ζωή είτε όχι, το ποσοστό των ελληνικών ονομάτων πλησιάζει το 3%. Στοιχεία πραγματικά συγκλονιστικά εάν αναλογιστεί κανείς το αιμορραγικό φαινόμενο του «brain drain» (της φυγής δηλαδή ελλήνων επιστημόνων) που μαστίζει τη χώρα μας.
Ιδιαίτερα σημαντική μάλιστα, τόσο σε αριθμό όσο και σε εύρος επίδρασης, η συμμετοχή των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στους επιστήμονες με μεγάλη επιρροή στην επιστημονική βιβλιογραφία.
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στην πρόσφατη έκδοση του έργου του διαπρεπούς γιατρού, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Stanford, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, με τον τίτλο «Tractatus για την έκτη φήμη» των εκδόσεων «Κάκτος». Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα κατάλογος 714 ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι ασκούν σημαντική επιρροή στην επιστημονική σκέψη μέσα από τον όγκο και την ποιότητα του συγγραφικού και ερευνητικού τους έργου.
Μεταξύ των 714 επιστημόνων βρίσκονται και 26 καθηγητές και ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο ένας στους επτά (14%) από τους 714 έζησε ή ζει στην Ελλάδα, ενώ όλοι οι άλλοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό (86%), όπου αρκετοί γεννήθηκαν, ενώ ακόμη περισσότεροι έφυγαν ως μετανάστες. Συνεπώς 103 επιστήμονες από τον συγκεκριμένο πίνακα ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και το 25% περίπου εξ αυτών ανήκουν στο επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η σύνταξη του καταλόγου βασίστηκε σε μία σειρά κριτηρίων που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν: (α) πολύ σημαντική συνολική επιρροή («όγκος επιρροής»), (β) κύριο πρωταγωνιστικό ρόλο σε δημοσιεύσεις με εξαιρετικά μεγάλη απήχηση («κορυφές επιρροής») και (γ) υψηλή μέση απήχηση ανά δημοσίευση (αποφυγή δημοσίευσης πολλών εργασιών μέτριας ή χαμηλής απήχησης).
Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στα εξής πέντε κριτήρια:
Α. Συνολικός αριθμός αναφορών C-total>=4.000.
Β. Συνολικός αριθμός αναφορών C-max3>=1.000 στις τρεις δημοσιεύσεις (εργασίες, βιβλία ή όποιες άλλες δημοσιεύσεις) με το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών σαν μόνος, πρώτος ή τελευταίος συγγραφέας.
Γ. Γινόμενο συνολικού αριθμού αναφορών και συνολικού αριθμού αναφορών στις τρεις δημοσιεύσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών σαν μόνος, πρώτος ή τελευταίος συγγραφέας C-total x C-max3>=7.000.000.
Δ. Συνολικός αριθμός αναφορών >=400 στις τρεις δημοσιεύσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών με έναν ή δύο μόνο συγγραφείς ή ως πρώτος συγγραφέας.
Ε. Αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση >=2,5
Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και ενημερωθεί μέχρι το πρώτο μισό του 2016 και στηρίζονται στη βάση Google Scholar ως προς τον αριθμό αναφορών, καθώς η βάση αυτή έχει την καλύτερη κάλυψη των περισσότερων γνωστικών περιοχών. Για το κριτήριο Ε έχει χρησιμοποιηθεί ως παρονομαστής στον υπολογισμό ο αριθμός δημοσιεύσεων σύμφωνα με τη βάση Scopus, καθώς ο αριθμός δημοσιεύσεων δεν υπολογίζεται αξιόπιστα στη βάση Google Scholar.
Οι επιστήμονες που έχουν επιλεγεί καλύπτουν και τα πέντε κριτήρια και ανήκουν περίπου στο κορυφαίο 0,2% των επιστημόνων ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον μια επιστημονική δημοσίευση. Όπως τόνισε ο κ. Ιωαννίδης σε πρόσφατη διάλεξή του με θέμα «Η φυγή των Ελλήνων επιστημόνων –μια μετα-ανάλυση», στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο, υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια συγγραφείς που έχουν κάνει τουλάχιστον μία επιστημονική δημοσίευση. Τα ελληνικά ονόματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του συνόλου (δηλαδή 200 χιλιάδες), ενώ μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων, είτε εν ζωή είτε όχι, το ποσοστό των ελληνικών ονομάτων πλησιάζει το 3%.
Ο πίνακας με τους καθηγητές που βρίσκονται στον εν λόγω κατάλογο μαζί με το γνωστικό τους αντικείμενο και τον τόπο εργασίας τους είναι ο εξής:
1. Βαρώτσος Παναγιώτης, καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης: «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»
2. Βλαχόπουλος Χαράλαμπος, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας Παθολογίας, 1ο Τμήμα Καρδιολογίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο: «Υπέρταση και Επεμβατική Καρδιολογία»
3. Βοσνιάδου Στέλλα, ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα ΜΙΘΕ, Τομέας Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης: «Μεθοδολογία, Ιστορία και Θεωρία Γνωστικής Ψυχολογίας»
4. Γοργούλης Γ. Βασίλειος, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Ομάδα Μοριακής Καρκινογένεσης: «Μοριακή Διαγνωστική –Παθολογία»
5. Γουνόπουλος Δημήτριος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών: «Βάσεις Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Sensor Networks, Peer-to-Peer συστήματα, Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Γεωμετρία»
6. Δημόπουλος Μελέτιος – Αθανάσιος, πρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Θεραπευτική Κλινική/ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αιματολογική/Ογκολογική Μονάδα: «Αιματολογία / Ογκολογία»
7. Διαμάντη-Κανδαράκη Ευανθία, καθηγήτρια, διευθύντρια Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και Ενδοκρινολογικής Μονάδας & Διαβητολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου «Σωτηρία»: «Ενδοκρινολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης»
8. Ιατρού Ερμής, καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας: «Τα Πολυμερή και οι Εφαρμογές τους»
9. Ιωαννίδης Ιωάννης, καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων & Εφαρμογών: «Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων»
10. Καλτσάς Γρηγόριος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό Ιατρείο: «Ενδοκρινολογία – Νευροενδοκρινολογία – Ενδοκρινική Ογκολογία – Σακχαρώδης Διαβήτης»
11. Κόλλιας Γεώργιος, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Εργαστήριο Φυσιολογίας: «Μοριακή Βιοϊατρική, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Φυσιολογία, Βιολογία Κυττάρου»
12. Μαστοράκος Π. Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού, Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού: «Ενδοκρινολογία»
13. Μπάμιας Αριστοτέλης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα: «Παθολογική Ογκολογία, Θεραπευτική, Ουρολογική Ογκολογία, Γυναικολογική Ογκολογία»
14. Μπούμπας Τ. Δημήτριος, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Δ΄ Παθολογική Κλινική (Αττικόν): «Αυτοανοσία και Φλεγμονή παθογένεια και ανοσοκατασταλτική/βιολογική θεραπεία των αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων»
15. Μουτσόπουλος Μ. Χαράλαμπος, ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Κλινική & Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας: «Ρευματολογία –Αυτοάνοσα Νοσήματα»
16. Παπαπετρόπουλος Ανδρέας, καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας: «Κυτταρική σηματοδότηση, Καρδιαγγειακή Φαρμακολογία, Προκλινικός έλεγχος φαρμάκων, Αγγειακή Βιολογία»
17. Ρογκάκου Έμμυ, επιστημονικός συνεργάτις, Τμήμα Ιατρικής, Μοριακή και Κυτταρική Βιολόγος: «Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία και Βιοϊατρική»
18. Ρούσσος Χαράλαμπος, ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας: «Πνευμονολογία»
19. Σανταμούρης Ματθαίος, καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας: «Ενεργειακή Φυσική»
20. Στεφανής Λεωνίδας, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας, Β΄ Νευρολογική Κλινική: «Νευροβιολογία / Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα»
21. Σφηκάκης Πέτρος, καθηγητής, πρόεδρος, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική: «Παθολογία, Ρευματολογία»
22. Τριχοπούλου Αντωνία, ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής: «Βιοπαθολογία, Διατροφολογία»
23. Τριχόπουλος Δημήτριος†, ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής: «Επιδημιολογία»
24. Τσιόδρας Σωτήριος, αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας Παθολογίας, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική: «Παθολογία-Λοιμώξεις»
25. Φλωράτος Εμμανουήλ, ομότιμος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων: «Πυρηνική Φυσική»
26. Χρούσος Π. Γεώργιος, καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο: «Παιδιατρική»