Δημοσιογραφική δεοντολογία, ζήλος, υπερβάλλον ζήλος, παραίτηση – απόλυση, αίτηση, πρόσληψη, δημοσιογραφική δεοντολογία, ζήλος….

«Πολιτική αλητεία;» Όχι, καριέρα.!

Ο Ναπολέων είχε δίκιο: «Η καρδιά, βρίσκεται στα εντόσθια».