Αντιδρά ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) στις αλλαγές που δρομολογούνται στην πιστοποίηση επαγγελματικής καταλληλότητας των στελεχών των χρηματιστηριακών εταιρειών.

Για τον λόγο αυτό ο ΣΜΕΧΑ έστειλε επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την οποία εκφράζει τη διαφωνία του, ενώ αναμένεται το προεδρείο του Συνδέσμου να συναντηθεί εντός των επομένων ημερών και με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Η σχετική επιστολή του ΣΜΕΧΑ σημειώνει τα εξής:

«Σε απάντηση της από 6/3/2015 επιστολής σας, σχετικά με σχέδιο τροποποίησης της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/505/2009, (ΦΕΚ/Α/873/11.5.2009), για την πιστοποίηση επαγγελματικής καταλληλότητας των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007, σας κοινοποιούμε τις παρατηρήσεις του Συνδέσμου μας.

»Ο ΣΜΕΧΑ πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να υφίσταται εν γένει θέμα ανανέωσης των πιστοποιήσεων με βάση την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1 του σχεδίου. Η προτεινόμενη διαδικασία ανανέωσης των εν λόγω πιστοποιήσεων ανά πέντε έτη, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς αλλά και δεν εμφανίζει πρακτικά οφέλη, ενώ εισάγει πρόσθετα γραφειοκρατικά άλλα και οικονομικά βάρη στις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στα πιστοποιημένα στελέχη τους. Εξάλλου, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαντάται σε όλες τις κεφαλαιαγορές του δυτικού κόσμου και ιδιαίτερα στις προηγμένες αγορές και χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις ανά αγορά, όπου ισχύει.

»Ακολούθως σας παραθέτουμε τα επιχειρήματα μας κατά της πρότασης περί ανανέωσης των πιστοποιήσεων των επαγγελματιών της αγοράς.

  • Η πρόταση περί πενταετούς ανανέωσης των πιστοποιήσεων μέσω σεμιναρίων δημιουργεί περιττό οικονομικό κόστος τόσο στις ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όσο και στα πιστοποιημένα στελέχη της αγοράς. Η αύξηση αυτή του κόστους δεν συνάδει ούτε με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες του κλάδου ούτε και με την ανάγκη της αγοράς.
  • Η πρόταση περί πενταετούς ανανέωσης των πιστοποιήσεων οδηγεί σε κόστος περιττού χρόνου που όπως είναι γνωστό ο χρόνος αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα απαιτούν και ορισμένες συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης.
  • Δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία αυτή οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα, εφόσον ούτως ή άλλως τα στελέχη των ελληνικών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εκ των πραγμάτων ενημερώνονται και επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσω της καθημερινής ενασχόλησής τους με το αντικείμενο, προκειμένου να ασκούν σωστά τα καθήκοντα τους.
  • Η πρόταση περί πενταετούς ανανέωσης καταργεί την έννοια της επιτυχούς απόκτησης των πιστοποιήσεων μέσω εξετάσεων, αλλά και θέτει άσκοπα εν αμφιβόλω τις πραγματικές γνώσεις που διαθέτουν τα εν λόγω στελέχη ως αποτέλεσμα της πολυετούς εκπαίδευσης τους και της καθημερινής ενασχόλησής τους με το αντικείμενο τους.
  • Η αντίστοιχη πρακτική δεν απαντάται σε άλλες οργανωμένες αγορές: οι πιστοποιήσεις στις ΗΠΑ (NASD) δεν προϋποθέτουν υποχρέωση ανανέωσης τους και υφίστανται δια βίου εφόσον το πιστοποιημένο στέλεχος παραμένει απασχολείται από εταιρία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ αντίστοιχα υπόκεινται σε αναθεώρηση μόνο εάν το στέλεχος δεν εργάζεται για παραπάνω από δύο χρόνια σε οποιαδήποτε εταιρία του χρηματοπιστωτικού χώρου. Στη Γαλλία αντίστοιχα, η πιστοποίηση χορηγείται άπαξ και παραμένει σε ισχύ όσο το στέλεχος εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μέσω της οποίας την απέκτησε και υφίσταται λόγος ανανέωσης μόνο στην περίπτωση που το στέλεχος αποχωρήσει από την εταιρία. Ωστόσο, στην περίπτωση που η πιστοποίηση έχει αποκτηθεί ατομικά, αυτή ισχύει δια βίου. Στη Γερμανία τέλος, που αποτελεί και τον γνώμονα για τον ΣΜΕΧΑ, η πιστοποίηση χορηγείται δια βίου, ακόμη και εάν το στέλεχος δεν βρίσκεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και συνεργασίας με εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

»Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ο Σύνδεσμος μας αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει την σταθερή άποψη του, όπως αυτή διατυπώθηκε και στα πλαίσια της ομάδας εργασίας που συστάθηκε το 2014 για το εν λόγω θέμα, πως δεν υφίσταται καμία πραγματική ανάγκη διαρκούς επαναπιστοποίησης για τα στελέχη των ελληνικών εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθότι τα εν λόγω στελέχη είναι άριστα καταρτισμένα, εξ ορισμού επικαιροποιημένα και καθημερινώς ενεργά στο συγκεκριμένο αντικείμενο των πιστοποιήσεων τους, ενώ αντίστοιχα εισάγει άσκοπα βάρη στην λειτουργία της αγοράς και των στελεχών, δίχως μάλιστα να παρακολουθεί ένα ομοιόμορφό πλαίσιο πρακτικής των διεθνών κεφαλαιαγορών ως προς την εν λόγω διαδικασία».