Πρόκειται για τη μελέτη τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (deck) από ιρόκο σε δυο σημεία ενός κήπου – συνολικού εμβαδού 85τ.μ – με κύριο κριτήριο την ανθεκτικότητα σε συνθήκες υγρασίας και ένα σημαντικό περιορισμό:  

Δεν υπήρχε δυνατότητα σκυροδέτησης γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση μηχανημάτων, όπως πρέσα ή μπετονιέρα.

Η εταιρεία Domogroup αντιμετώπισε τη δυσκολία αυτή με τη διάνοιξη οπών στο έδαφος οι οποίες θα φιλοξενούν προκατασκευασμένα πέλματα πάνω στα οποία θα στηριζόταν ο σκελετός του deck.