Υποτονικότητα στη αγορά κατοικίας λόγω της υψηλής φορολογίας

Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που λήφθηκαν, έχουν περιορίσει σημαντικά τη δραστηριότητα στον κλάδο της οικοδόμησης, σύμωνα με μελέτη γα την εγχώρια ακίνητη περιουσία της IBHS Α.Ε . Συνεπώς, το αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών real estate, τόσο στον τομέα των επαγγελματικών όσο και οικιστικών ακινήτων, την τελευταία εξαετία έχει περιοριστεί σημαντικά.

Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που λήφθηκαν, έχουν περιορίσει σημαντικά τη δραστηριότητα στον κλάδο της οικοδόμησης, σύμωνα με μελέτη γα την εγχώρια ακίνητη περιουσία της IBHS Α.Ε . Συνεπώς, το αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών real estate, τόσο στον τομέα των επαγγελματικών όσο και οικιστικών ακινήτων, την τελευταία εξαετία έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η ύφεση μεταφράζεται σε υπερπροσφορά και ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση, ιδίως στον τομέα της κατοικίας, ενώ οι αγοραπωλησίες είναι πλέον ελάχιστες. Αναλυτικά, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα μετά το 2005 δεικνύει συνεχή κάμψη, φτάνοντας το 2013 στις 16.384 άδειες (-27,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Έτσι, στα τέλη του 2013 ο αριθμός των αδειών υπολειπόταν του 2005 κατά 83%.
Η κρίση της αγοράς κατοικίας μεταφράζεται σε σημαντική υποχώρηση των τιμών, καθώς σύμφωνα με το ΕΛΙΕ, από την αρχή της ύφεσης έως και το 2013 η μεσοσταθμική μείωση έφτασε το 30%-35%. Αρνητικά έχει επιδράσει η δυσχερής πλέον χορήγηση στεγαστικών δανείων, καθώς και η συνεχής αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης τα τελευταία χρόνια.
Στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων εξακολουθούν οι πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση των μισθωτηρίων συμβολαίων και μείωση των ενοικίων, κυρίως σε εμπορικά ακίνητα χαμηλότερης κατηγορίας, αποθηκευτικούς χώρους και μη ανταγωνιστικά κτίρια γραφείων, γεγονός που αυξάνει τις αποδόσεις. Οι ανωτέρω συνθήκες προκαλούν στις εταιρείες του κλάδου σημαντικές ζημιές από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε εύλογη αξία, αν και το 2013 περιορίστηκαν αρκετά.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η βελτίωση των μα-κροοικονομικών συνθηκών θα ομαλοποιήσει τις εμπορικές αξίες των ακινήτων και θα τονώσει τον όγκο των συναλλαγών, εφόσον όμως συνοδευτεί από πολιτική σταθερότητα στο άμεσο μέλλον. Ήδη, από τα τέλη του 2013 διαπιστώνεται σταδιακή επιβράδυνση της υποχώρησης των τιμών στις κατοικίες, τάση που θα επικρατήσει και το επόμενο έτος, ενώ σταθεροποίηση θα επέλθει από το 2016. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για ουσιαστική ανάκαμψη αποτελεί και η σταθεροποίηση και ορθολογικοποίηση του φορολογικού πλαισίου».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές κατα-στάσεις 600 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
  • Ο κύκλος εργασιών το 2013 διαμορφώθηκε στα 533,26 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,3% από το 2012.
  • Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,72 εκ. ευρώ, (ζημιές 4,34 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), ενώ οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν στα 204 εκ. ευρώ
  • Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 45,2%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε σε -3,6%.
  • Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε ελαφρώς σε 0,35 προς 1, παραμένοντας χαμηλή.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk