«Λουκέτο» στα εργαστήρια του Βιολογικού Αθηνών

Αναστέλλει από το επόμενο εξάμηνο την εργαστηριακή εκπαίδευση

Αναστέλλει από το επόμενο εξάμηνο την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του, η οποία όμως είναι και το σημαντικότερο κομμάτι των προγραμμάτων του – εύλογο για την επιστήμη αυτή που δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στη θεωρία -, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αν συνεχιστεί η υποχρηματοδότησή του.
Οπως ανέφεραν μάλιστα χαρακτηριστικά σε γενική συνέλευση του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τα μέλη του, «η εκπόνηση εργαστηριακής διπλωματικής εργασίας για δύο εξάμηνα είναι υποχρεωτική και το 87% των μαθημάτων έχουν εργαστήρια, γεγονός που καθιστά τις θεωρητικές παραδόσεις των μαθημάτων αλληλένδετες με τις εργαστηριακές ασκήσεις, άρα μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί κατ’ ουσίαν σε αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Ψήφισμα προς τον πρύτανη κ. Θ. Φορτσάκη

Οπως αναφέρεται σε ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του Τμήματος που διαβίβασε στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρο Φορτσάκη ο πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας κ. Διαμαντής Σιδέρης, «η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης του Τμήματος σε συνδυασμό με την αδυναμία εκτέλεσης της τακτικής πίστωσης για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων ειδών εργαστηρίων για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά υποβαθμίζουν την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων με συνέπεια την αδυναμία διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων».
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος επιβαρύνεται κατά τα τελευταία έτη και από άλλες παραμέτρους, αναφέρουν οι καθηγητές του Τμήματος, όπως είναι:
  • Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εισακτέων φοιτητών που διογκώνεται υπέρμετρα μέσω των μετεγγραφών [ο αριθμός των φοιτητών που έχουν ως σήμερα εγγραφεί στο Τμήμα μας είναι διπλάσιος (180) του προτεινόμενου αριθμού εισακτέων (90) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015].
  • Η συνεχής μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ (μείωση κατά 18% την τελευταία τριετία).
  • Η έλλειψη του αναγκαίου για τη λειτουργία του Τμήματος διοικητικού προσωπικού (μείωση κατά 44% την τελευταία τριετία).
  • Η έλλειψη των αναγκαίων για τη λειτουργία των εργαστηρίων μελών ΕΤΕΠ (μείωση κατά 33% την τελευταία τριετία).

«Εξάντληση» του λογαριασμού ΕΛΚΕ

«Παρά τις ανεπαρκείς συνθήκες χρηματοδότησης από την τακτική πίστωση και με αίσθηση ευθύνης για τη σωστή εκπαίδευση των φοιτητών μας, το Τμήμα Βιολογίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο χρησιμοποιώντας ό,τι διαθέσιμο απόθεμα αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υπήρχε στα εργαστήριά του και διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ που προοριζόταν για την «Ανάπτυξη του Τμήματος» στην αγορά αναλωσίμων, πειραματοζώων και αντιδραστηρίων» αναφέρεται στο ίδιο ψήφισμα.
«Δεδομένου όμως ότι οι πόροι αυτοί εξαντλήθηκαν και οι σχετικοί διαγωνισμοί προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων της τακτικής πίστωσης δεν υλοποιήθηκαν – ολοκληρώθηκαν ως σήμερα, αν το πρόβλημα της χρηματοδότησης δεν λυθεί άμεσα, το Τμήμα Βιολογίας, έχοντας εξαντλήσει πλέον κάθε πρόσφορο μέσο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δηλώνει με μεγάλη του λύπη αλλά και συναίσθηση της ευθύνης του για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του ότι θα αναγκαστεί να αναστείλει την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για ένα κατ’ εξοχήν εργαστηριακό τμήμα όπως το δικό μας, στο οποίο η εκπόνηση εργαστηριακής διπλωματικής εργασίας για δύο εξάμηνα είναι υποχρεωτική και το 87% των μαθημάτων έχουν εργαστήρια, γεγονός που καθιστά τις θεωρητικές παραδόσεις των μαθημάτων αλληλένδετες με τις εργαστηριακές ασκήσεις, μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί κατ’ ουσίαν σε αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη συντριπτική πλειονότητα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών» τονίζουν στο ψήφισμα.

Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης

Κατόπιν αυτών, η γενική συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας «θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και ζητεί ομόφωνα την έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών προμήθειας χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων ειδών για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών διενέργειας των διαγωνισμών που με τη σημερινή τους πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία οδηγούν πρακτικά σε αδυναμία απορρόφησης της τακτικής πίστωσης».

HeliosPlus

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk