100 δόσεις και εκπτώσεις για χρέη σε Ταμεία – Εφορία

Τίθεται σε εφαρμογή εντός των επόμενων ημερών η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες –

Τίθεται σε εφαρμογή εντός των επόμενων ημερών η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες -, με την οποία παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, όπως και η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών ως και σε 100 δόσεις. Το ετήσιο επιτόκιο που θα επιβαρύνει την κύρια οφειλή μειώνεται αναδρομικά από 1.1.2013 σε 4,56%.

Ταυτοχρόνως η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τα Ταμεία μόνο για το ένα έβδομο (1/7) της οφειλής.
Με αυτές τις διευκολύνσεις η κυβέρνηση ελπίζει να τακτοποιηθεί μεγάλο μέρος των χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 60 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως να ρυθμιστούν τα εφετινά χρέη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10 δισ. ευρώ ως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση θα ισχύει ως τις 31 Μαρτίου 2015, ενώ οι 100 δόσεις θα αφορούν μόνον οφειλές ως 15.000 ευρώ. Υψηλότερες οφειλές ρυθμίζονται σε 72 ως 12 δόσεις, αναλόγως με το οφειλόμενο ποσό.
Ηδη το υπουργείο Εργασίας έχει καταρτίσει τη σχετική εγκύκλιο που αφορά τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αναμένεται εντός των επομένων ημερών να την αποστείλει στους Οργανισμούς προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή.
Σε ανάλογο πνεύμα ως προς τους βασικούς όρους της ρύθμισης θα κινηθεί και το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις οφειλές προς την Εφορία.
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης ή ενός επιτηδευματία στη νέα ρύθμιση οφειλών είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές και άρα προς ρύθμιση θεωρούνται για το ΙΚΑ οι οφειλές ως και τον μήνα Αύγουστο 2014 και για τον ΟΑΕΕ ως και το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2014. Αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση των ημερομηνιών καταβολής των εισφορών που ισχύουν σε κάθε Ταμείο. Ετσι για τον ΟΓΑ η ρύθμιση φθάνει ως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
«Το Βήμα της Κυριακής» έχει στη διάθεσή του και παρουσιάζει ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία, η οποία αποτελεί τον μπούσουλα και για τις οφειλές στη Εφορία.
Με τη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε δόσεις (από 12 ως και 100, ανάλογα με το ποσό της οφειλής). Το ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων και των λοιπών επιβαρύνσεων της οφειλής κυμαίνεται από 100% (εφάπαξ εξόφληση της οφειλής) ως 20% για εξόφληση σε 100 δόσεις.
Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές ως 1 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω από αυτό οι οφειλές εμπίπτουν στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή, Ν. 4152/2013).
Οι οφειλές ως 1 εκατ. ευρώ που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση (Νέα Αρχή) μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, για λόγους ίσης μεταχείρισης.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν πάσης φύσεως οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς από ενεργούς ή ανενεργούς οφειλέτες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται να παραμείνει τμήμα οφειλής ενός ασφαλισμένου εκτός ρύθμισης.
Με την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη ρύθμιση χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα (με αναφορά στο υπολειπόμενο ποσό), αναστέλλεται τυχόν ποινική δίωξη, καθώς και η λήψη αναγκαστικών μέτρων (πλειστηριασμών κ.τ.λ.). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους.

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων
Ευνοϊκό περιβάλλον για την ταχύτερη αναδιάρθρωση του χρέους μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες επιχειρεί να διαμορφώσει ο νέος νόμος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το νέο καθεστώς δίνει κίνητρα τόσο στις τράπεζες όσο και στους δανειολήπτες για την επίτευξη μιας επωφελούς και για τα δύο μέρη συμφωνίας με στόχο τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν σοβαρές πιθανότητες ανάκαμψης.
Τη δυνατότητα ένταξης στον νόμο-πλαίσιο που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως 2,5 δισ. ευρώ το 2013. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο έως και τις 31 Μαρτίου 2016. Το deal που θα προσφέρεται στους οφειλέτες περιλαμβάνει τα εξής:
– Οι οφειλές προς τις τράπεζες θα ρυθμίζονται ευνοϊκά, με τη νομοθεσία να προβλέπει τη διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε ποσοστό έως και 50% έπειτα από απόφαση των πιστωτών. Προϋπόθεση, η ένταξή τους στη γενική ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο.
Οι δικαιούχοι

Εκτός από το κριτήριο του τζίρου της περυσινής χρήσης, οι οφειλέτες που θα αιτηθούν την ένταξή τους στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Να μην έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη.
2) Να μην έχουν σταματήσει οι εργασίες τους και να μην έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στον πτωχευτικό κώδικα.
3) Να μην έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι ή οι φορείς της επιχείρησης και στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, εταίροι για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Επιλέξιμες για διαγραφή είναι απαιτήσεις που αφορούν τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους οι οποίες βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 30ή Ιουνίου 2014.
Η διαγραφή των επιχειρηματικών δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, με όριο το 50% των συνολικών απαιτήσεων προς τις τράπεζες. Αν το ποσό της διαγραφής είναι μικρότερο, τότε το νέο υπόλοιπο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών.
Ως «καθαρή περιουσιακή θέση» νοείται η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών του μείον το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών του.
Για την παροχή επιλέξιμης διαγραφής από χρηματοδοτικό φορέα απαιτείται η υποβολή αίτησης ρύθμισης των υποχρεώσεών του και μια βεβαίωση η οποία:
  • Θα αποτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης και θα προσδιορίζει την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων.
  • Θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010, την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη ή ομόρρυθμος εταίρος ή ελέγχων εταίρος ή συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος των παραπάνω προσώπων, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν την ίδια περίοδο.
Η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με κριτήρια το οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτουμένου να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Η τράπεζα έχει τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει ρύθμιση ή/και διαγραφή υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση ή και να αρνηθεί συνολικά τη ρύθμιση ή/και διαγραφή.
Αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι του ενός, για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η συναίνεση των τραπεζών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50,1% των απαιτήσεων. Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη.
Αυτή μπορεί να προβλέπει μέτρα για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως μείωση απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους, μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται, σύμφωνα με τις τράπεζες, η προτεινόμενη νομοθεσία για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Η μόνη σοβαρή ένσταση που διατυπώνεται από τραπεζικά στελέχη σχετίζεται με το ποσοστό του μπόνους που παρέχεται για τη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, το οποίο ανέρχεται σε 20%. Οπως τονίζουν, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ήταν υψηλότερο προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη της επιχείρησης που επιχειρεί την ανασύνταξή της.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk