Βραχογράφοι, χαρτογράφοι, σαμάνοι και γιατροί. Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα Χαρτογραφία και Ιατρική βαδίζουν παράλληλα. Οι σαμάνοι στις παλαιολιθικές βραχογραφίες του σπηλαίου Λασκό στη Γαλλία, η ομηρική ασπίδα του Αχιλλέα, ο μυθολογικός χάρτης της Aργοναυτικής Eκστρατείας, οι χάρτες από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η ιπποκρατική και η βυζαντινή ιατρική και πολλά άλλα, προσφέρουν πλήθος πληροφορίες σχετικά με την επάλληλη εξέλιξη της Xαρτογραφίας και της Iατρικής στη διαδρομή των αιώνων και της Iστορίας.

Αυτά παρατηρεί ένας επαγγελματίας γιατρός και συλλέκτης χαρτών, ο καθηγητής Ορθοπεδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Ν. Σουκάκος, ο οποίος θα δώσει σχετική διάλεξη με θέμα «Χαρτογραφία και Ιατρική «στον απόηχο του χρόνου και του χώρου». Διδάγματα από την Ιστορία», στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στο αµφιθέατρο Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέµου 9, Κολωνάκι), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 7.00 μ.μ.
Ο ορθοπεδικός χειρουργός Παναγιώτης Ν. Σουκάκος έχει διατελέσει καθηγητής και διευθυντής στις Ορθοπεδικές Κλινικές των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1980-2002) και Αθηνών (2002-2008). Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (1996). Χάρτες συλλέγει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με ειδικό ενδιαφέρον για τους χάρτες του ευρύτερου ελλαδικού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου.