Χαρδούβελης: «Το πολύ ξύλο, το δημοσιονομικό, το έχουμε φάει»

«Όσο βαίνουμε προς το τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μέτρα που προωθούνται θα έχουν περισσότερο διαρθρωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή το πολύ ξύλο, το δημοσιονομικό, το έχουμε φάει. Ο δρόμος όμως αυτός δεν έχει τελειώσει, είμαστε σε δύσκολες στιγμές και πρέπει να τα δούμε όλα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και συζητούν το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.

«Όσο βαίνουμε προς το τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μέτρα που προωθούνται θα έχουν περισσότερο διαρθρωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή το πολύ ξύλο, το δημοσιονομικό, το έχουμε φάει. Ο δρόμος όμως αυτός δεν έχει τελειώσει, είμαστε σε δύσκολες στιγμές και πρέπει να τα δούμε όλα» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και συζητούν το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.

«Αυτήν τη στιγμή η δημόσια συζήτηση τόσα στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα αναδεικνύει μια συγκεκριμένη τάση. Η τάση είναι η πολιτική και οικονομική εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά και η αποκατάσταση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία, όμως, περνάει μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων -και αυτό το ενστερνίζονται όλες οι αποχρώσεις στην ΕΕ. Όλες, λοιπόν, οι χώρες στην ΕΕ, ανεξάρτητα αν προσέφυγαν στους έκτακτους μηχανισμούς στήριξης της ευρωζώνης, αναγνωρίζουν εμπράκτως ότι ο δρόμος των συνεχών και τολμηρών αλλαγών με προοδευτικό πρόσημο είναι μονόδρομος» σημείωσε ο υπουργός και υπογράμμισε:

«Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση ως χώρα και κινούμαστε σε δύσκολες στιγμές. Πρέπει να τα δούμε όλα και να δούμε τι επιλογές θα κάνουμε».

Η ανάπτυξη στοίχημα όλων μας

Ο Γκ. Χαρδούβελης έσπευσε, εξάλλου, να υπογραμμίσει ότι «η ανάπτυξη και η συνεπακόλουθη αύξηση της απασχόλησης δεν είναι έργο μόνο της κυβέρνησης. Είναι υπόθεση και του Κοινοβουλίου και της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και κάθε μεμονωμένου επιχειρηματία, επαγγελματία, εργαζόμενου. Είναι του κάθε πολίτη. Η ανάπτυξη είναι στοίχημα για όλους μαζί εμάς τους Έλληνες».

Το πολυνομοσχέδιο

Ως προς τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών ο κ. Χαρδούβελης εστίασε σε δέκα σημεία:

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους, που λήγουν μέχρι την 1.1.2014. Όπως είπε, σκοπός είναι η μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη φορολογική διοίκηση. Για το πρόβλημα χρηματοδότησης του ΦΠΑ, που βαρύνει δήμους και δημόσιους φορείς για κατασκευαστικές εργασίες έργων υποδομών, ο υπουργός είπε ότι η καθυστέρηση καταβολής του ΦΠΑ είχε ως συνέπεια συνήθως την καθυστέρηση της κατασκευής του έργου, αλλά και τη μείωση της απορρόφησης των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων, καθώς τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από πόρους του ΕΣΠΑ.

Για τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), είπε ότι αυτή παρέχεται σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον υφίστανται τα σχετικά αντικειμενικά στοιχεία.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί δραστηριότητα ή διαπράττει φοροδιαφυγή ή έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.

Με αυτήν τη διάταξη δίνεται ένα ακόμη θεσμικό εργαλείο ενάντια στη φοροδιαφυγή, αλλά και βοηθά την εκκαθάριση του ηλεκτρονικού αρχείου του ΑΦΜ από ανενεργά πρόσωπα, είπε ο υπουργός.

Στο σημείο αυτό σημείωσε ότι η αναστολή δεν αφορά επ’ ουδενί τις περιπτώσεις καταβολής φόρου, αλλά μόνο τις περιπτώσεις διαπιστωμένης φοροδιαφυγής.

Όπως, εξάλλου, ανέφερε, για τη δίκαιη αντιμετώπιση των αρρυθμιών στην υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων φέτος, οι δαπάνες αγοράς και λήψης αγαθών καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν το οικονομικό έτος του 2014 λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις διατάξεις με τις οποίες συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιπλέον 400 οργανικές θέσεις εφοριακών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: «Οι θέσεις αυτές θα στελεχωθούν από ελεγκτές με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα λειτουργίας των φοροελεγκτικών υπηρεσιών και να διευρυνθεί η ελεγκτέα ύλη. Αποτελεί πάγια άποψή μου ότι τα πληροφοριακά συστήματα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά χωρίς επαρκείς ανθρώπινους πόρους είναι αναποτελεσματικά. Γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πριν από την έκδοση του νέου Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών» είπε.

Για την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι στόχος είναι να καταστεί ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο ενάντια στη διαφθορά, τη σπατάλη και τη κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων. Είπε ακόμη ότι με το νομοσχέδιο καθίσταται εφικτή η επιχορήγηση φορέων κυρίως του κλάδου υγείας και πρόνοιας, αλλά και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να αποπληρώσουν άμεσα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ιδιώτες, που δημιουργήθηκαν τα έτη 2012 και 2013.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν υποχρεώσεις των φορέων που δημιουργήθηκαν είτε λόγω αδυναμίας άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τους μεταβιβάσουν πόρους, είτε λόγω χρόνιων δομικών αδυναμιών. Με αυτό τον τρόπο, όπως τόνισε, θα δοθεί και μια ώθηση στη ρευστότητα.

Για τη διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού, ο υπουργός είπε ότι η οριοθέτηση θα γίνει με βάση τη χαρτογράφηση που έκανε η πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. «Μετά από περίπου 70 χρόνια εφαρμογής των νόμων 2344/1940 και 2971/2001 έχει οριοθετηθεί μόνο το 8% της συνολικής ζώνης αιγιαλού», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να φθάσουμε στο 100% της οριοθέτησης σε 1,5 χρόνο από την ψήφιση του νόμου και «αυτό είναι εφικτό, καθώς η χάραξη δεν θα γίνεται αποσπασματικά».

Για τις διατάξεις που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι με το νομοσχέδιο ορίζεται ρητά πως δεν θα προβαίνουν σε καμία μορφή χρέωσης σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων των δανειοληπτών για υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του υπό έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της ΤτΕ σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα.

Τέλος, ο υπουργός είπε ότι με το πολυνομοσχέδιο τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο στην περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί δικαιοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός ΕΕ ή ΕΖΕΣ, οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές να απαιτείται μόνο μια άδεια από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ως προς το σύνολο των ακινήτων και όχι τόσες όσες είναι περιοχές.

Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία για την αξιοποίηση κάποιων ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου με λιγότερο δύσκαμπτο και γραφειοκρατικό τρόπο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk