• Αναζήτηση

Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο

Πτωτικά κινήθηκαν τον Ιούνιο τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πτωτικά κινήθηκαν τον Ιούνιο τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με αυτά, το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,41 εκατοστιαίες μονάδες την υπό εξέταση περίοδο.
Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 1,51%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,30%.
Την ίδια περίοδο, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39%.
Τα επιτόκια των δανείων
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%, τον Ιούνιο του 2014.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,84%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 120 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,60%.
Τον Ιούνιο του 2014, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,00%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,02%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 65 μονάδες βάσης στο 5,84%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,29% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 101 μονάδες βάσης στο 4,56%.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,81%.
Υφιστάμενα υπόλοιπα
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πτώση παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2014 και τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,75 εκατοστιαίες μονάδες.
Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,57%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,98%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 4,57%, ενώ των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 71 μονάδες βάσης στο 5,46%.
Τέλος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,74%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,49%.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk