• Αναζήτηση
 • Αναμονή 3,5 χρόνια για το εφάπαξ

  Οι τεράστιες «ουρές» αναμονής των δικαιούχων για την καταβολή του εφάπαξ και οι νέες περικοπές στο τελικό ποσό της παροχής συνθέτουν την εικόνα του πλήρους οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

  Οι τεράστιες «ουρές» αναμονής των δικαιούχων για την καταβολή του εφάπαξ και οι νέες περικοπές στο τελικό ποσό της παροχής συνθέτουν την εικόνα του πλήρους οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
  Περί τις 43.000 αιτήσεις απονομής εφάπαξ αθροίζονται αυτή τη στιγμή στο ταμείο ΤΠΔΥ, ενώ τη συγκεκριμένη περίοδο εξετάζονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2012 ως τον Φεβρουάριο 2013.
  Στελέχη του υπουργείου Εργασίας που παρακολουθούν την πορεία ικανοποίησης των αιτήσεων αλλά και τη ροή των εσόδων του Ταμείου εκτιμούν ότι το 2015 η κατάσταση θα επιδεινωθεί, παρά το γεγονός ότι το τελικό ποσό της παροχής θα μειωθεί, σύμφωνα με τον νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ που ήδη ετέθη σε εφαρμογή.
  Σήμερα οι αιτήσεις ικανοποιούνται με απόκλιση περίπου 16 μηνών, αλλά το 2015 οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν (το πρώτο εξάμηνο του έτους) θα λάβουν το εφάπαξ το 2019! Στοιχεία της διοίκησης του Ταμείου αναφέρουν ότι από τις 43.000 αιτήσεις που εκκρεμούν υπολογίζεται πως θα ικανοποιηθούν εντός του 2014 περί τις 20.500 αιτήσεις και θα δοθούν 600-620 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. προέρχονται από το εναπομείναν αποθεματικό του Ταμείου και τα υπόλοιπα 300 εκατ. από τις εισπραχθείσες εισφορές του έτους.

  Ωστόσο το 2015 θα δίδονται εφάπαξ ισόποσα με τα έσοδα, τα οποία κυμαίνονται περί τα 310 εκατ. ετησίως. Υπολογίζεται ότι το επόμενο έτος θα υπάρχουν 23.000 αιτήσεις εκκρεμότητα από τα προηγούμενα έτη και 17.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οπότε με αυτόν τον ρυθμό αποπληρωμής – παρότι το ποσό θα είναι μειωμένο κατά 15%-20% – απαιτούνται τριάμισι έτη για να ικανοποιηθούν οι συσσωρευμένες αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο υπάλληλος που θα φύγει εντός του 2015 θα λάβει το εφάπαξ το 2019.
  Καθυστερήσεις


  Τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξης παρατηρούνται σχεδόν σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα η καθυστέρηση διπλασιάζεται όταν πρόκειται για διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή ο ασφαλιστικός βίος του συνταξιούχου έχει διανυθεί σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία. Αυτή την περίοδο εκκρεμούν 200.200 αιτήσεις κύριας σύνταξης, 136.040 αιτήσεις επικουρικής σύνταξης και 45.267 αιτήσεις απονομής εφάπαξ βοηθήματος.
  Η αναμονή για την έκδοση της σύνταξης από ένα Ταμείο κυμαίνεται από 12 ως 24 μήνες, ενώ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης ξεκινά από 16-18 μήνες και φθάνει τα πέντε έτη.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ), σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα οφείλει σε 300.000 και πλέον ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τα εξής ποσά: για κύρια σύνταξη 1,7 δισ. ετησίως, για επικουρική 450 εκατ. ετησίως και για εφάπαξ 1 δισ. ετησίως. Οι υπολογισμοί για τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τις εκκρεμείς συντάξεις και το μέσο ύψος κύριας, επικουρικής, σύνταξης και το μέσο εφάπαξ βοήθημα.


  «Μαθηματικός τύπος»
  Ερχονται νέες μειώσεις από 15% ως 20% αναδρομικά

  Δραματικές μειώσεις του τελικού δικαιούμενου ποσού εφάπαξ – πέραν της καθυστέρησης στον χρόνο απονομής της παροχής – θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους μετά τον Αύγουστο του 2013. Οι νέες περικοπές για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 15%-20%, χωρίς ωστόσο κανείς να είναι σε θέση να τις προσδιορίσει ακριβώς.
  Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, που επήλθε με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτση (κατ’ εφαρμογήν του νόμου 4093/12) και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1.9.2013 περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο «μαθηματικό τύπο» ο οποίος δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει σε τι ποσοστά μειώσεων οδηγεί το εφάπαξ. Ενδεικτική αυτού είναι η αναφορά του προέδρου κ. Θ. Καποτά στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. «Με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου τα πράγματα περιπλέκονται και τα αποτελέσματα είναι άγνωστα. Ακόμη δεν έχουμε τη λύση του γρίφου ώστε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της μείωσης» σημείωσε ο συνδικαλιστής.
  Επιστροφή των εισφορών

  Ωστόσο εκτίμησε ότι οι μειώσεις θα είναι μεγάλες. Κατ’ ουσίαν το εφάπαξ θα διαμορφώνεται με την επιστροφή των εισφορών που κατέβαλε κανείς, χωρίς καμία απόδοση.
  Το νέο σύστημα προβλέπει τη δημιουργία «ατομικών μερίδων» για όλους τους ασφαλισμένους, ενώ για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου (συντελεστής βιωσιμότητας). Για να μην υπάρξουν δραματικές ανατροπές στο εφάπαξ, όπου καταγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως είναι το ΤΠΔΥ (ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων), αυτές θα «μοιραστούν» σε βάθος 15ετίας.
  Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:
  • Εργαζόμενος με 35 έτη υπηρεσίας στην κατηγορία «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» θα πάρει εφέτος 29.770 ευρώ (με βάση μια μέση μείωση 13%). Σε περίπτωση που είχε αποχωρήσει από την εργασία του ως το τέλος του Αυγούστου 2013 δικαιούται 34.220 ευρώ.
  • Εργαζόμενος με 35ετία στην κατηγορία «τεχνολογική εκπαίδευση» που θα βγει εφέτος στη σύνταξη θα πάρει εφάπαξ περίπου 33.246 ευρώ.Υπάλληλος που είχε αποχωρήσει πέρυσι τον Αύγουστο δικαιούται 38.214 ευρώ.
  • Εργαζόμενος με 35ετία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα πάρει εφάπαξ 34.735 ευρώ. Ως το τέλος Αυγούστου 2013 το εφάπαξ διαμορφωνόταν στα 39.926 ευρώ.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk