Στο 27,5% ανήλθε η ανεργία το Δεκέμβριο του 2013, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 27,3%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2013 ανήλθε σε 27,5% έναντι 26,3% το Δεκέμβριο του 2012 και 27,6% το Νοέμβριο του 2013. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.555.034 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.349.495 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.388.927 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 99.226 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (μείωση 2,7%) και κατά 5.418 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,2%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 48.551 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (αύξηση 3,7%) και μειώθηκαν κατά 10.864 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,8%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 47.229 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (αύξηση 1,4%) και κατά 4.453 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (αύξηση 0,1%).

Στις επιμέρους κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες 31,6% και στους νέους κάτω των 25 ετών 55,5%. Σε επίπεδο Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας κατεγράφησαν το Δεκέμβριο σε Ήπειρο – Δυτική Μακεδονία (30,4%), σε Μακεδονία – Θράκη (28,8) και στην Αττική (27,9%).

Η εξέλιξη της ανεργίας το 2013(εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα)

2013

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Ποσοστό ανεργίας

Ιανουάριος

3.616,0

1.306,9

26,5

Φεβρουάριος

3.600,8

1.308,5

26,7

Μάρτιος

3.601,2

1.320,1

26,8

Απρίλιος

3.619,4

1.351,2

27,2

Μάιος

3.614,4

1.371,3

27,5

Ιούνιος

3.618,8

1.371,4

27,5

Ιούλιος

3.613,7

1.373,9

27,5

Αύγουστος

3.630,0

1.375,8

27,5

Σεπτέμβριος

3.607,2

1.385,8

27,8

Οκτώβριος

3.592,2

1.365,6

27,5

Νοέμβριος

3.560,5

1.360,4

27,6

Δεκέμβριος

3.555,0

1.349,5

27,5