Αλλως, μετά την απομάκρυνση των 58, «ολίγη από γιουβέτσι».