• Αναζήτηση

Τσουχτερά πρόστιμα από την Εφορία

Νέες ποινές, με πρόστιμα και προσαυξήσεις, θα επιβαρύνουν το 2014 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμους οφειλέτες αλλά και πλήθος φοροφυγάδων,

Νέες ποινές, με πρόστιμα και προσαυξήσεις, θα επιβαρύνουν το 2014 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμους οφειλέτες αλλά και πλήθος φοροφυγάδων, καθώς με τον ερχομό του 2014 εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ποινολόγιο της Εφορίας.

Οσοι δεν κόβουν αποδείξεις θα πληρώνουν πρόστιμο για κάθε απόδειξη από 1.000 ευρώ ως 2.500 ευρώ, ενώ όσοι «ξεχάσουν» να πληρώσουν τους φόρους στην ώρα τους κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορούν να συγκριθούν με τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που αποφασίστηκαν, ακριβά θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι την Εφορία, ενώ το κράτος θα επιστρέφει στους πολίτες τα χρωστούμενα με πολύ μικρότερο επιτόκιο.
Οταν χρωστούν οι πολίτες στην Εφορία:
  • Πρόστιμο 10% αν καθυστερήσει η πληρωμή δύο μήνες + προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
  • Πρόστιμο 20% αν καθυστερήσει η πληρωμή ένα έτος + προσαύξηση 8,76% τον χρόνο.
  • Πρόστιμο 30% αν καθυστερήσει η πληρωμή δύο έτη και πάνω + προσαύξηση 8,76% για κάθε χρόνο καθυστέρησης.
Οταν χρωστά η Εφορία στους πολίτες:
  • Επιτόκιο 6% όταν η πληρωμή καθυστερεί πάνω από 90 ημέρες.
Παράδειγμα άνισης μεταχείρισης κράτους προς πολίτες: Φορολογούμενος αν δεν πληρώσει για ένα έτος φόρο εισοδήματος 1.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί συνολικά με προσαυξήσεις 294,9 ευρώ.
Αν το Δημόσιο καθυστερήσει για έναν χρόνο να επιστρέψει 1.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις 60 ευρώ.
Αποτέλεσμα είναι το κράτος να εισπράξει 234,9 ευρώ παραπάνω από όσα θα υποχρεωθεί να επιστρέψει για το ίδιο ακριβώς ποσό.

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης:
Οταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο στη διαφορά φόρου ως εξής:
α) 10% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5%-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
β) 30% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
γ) 100% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αν η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Μη υποβολή δήλωσης:
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου.

Εκδοση φορολογικής ενημερότητας:
Αυστηρότερο είναι το καθεστώς χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητο για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς η Εφορία μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή του και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους δήμους. Επιπλέον, η Εφορία μπορεί να επιβάλει προληπτικές κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, εισοδημάτων και καταθέσεων σε φορολογουμένους που οφείλουν μη ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς επίσης να συμψηφίζει επιστροφές φόρων με οφειλές των δικαιούχων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Φοροδιαφυγή:
Φοροδιαφυγή θεωρείται πλέον η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για φυσικά πρόσωπα ή όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και τουλάχιστον 60.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk