Ποιες οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή που αναλαμβάνει την ΕΡΤ

Νέα απόφαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Σίμου Κεδίκογλου και του υπουργού Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όρίζει ότι την «επόμενη ημέρα» για την ΕΡΤ, την μοίρα της οποίας θα αναλάβει «ειδικός διαχειριστής».

Νέα απόφαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Σίμου Κεδίκογλου και του υπουργού Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όρίζει ότι την «επόμενη ημέρα» για την ΕΡΤ, την μοίρα της οποίας θα αναλάβει «ειδικός διαχειριστής».
Διαβάστε το ΦΕΚ

Ειδικότερα, ορίζεται ότι «ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου». «Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται», σημειώνεται.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ θα διοριστεί «ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής», ο οποίος θα διαχειριστεί «το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται» στο Δημόσιο «μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα».
«Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης», αναφέρεται στη νέα απόφαση, «ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της».
«Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης» αναφέρεται.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ο ειδικός διαχειριστής θα μπορεί «για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση» της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2006 περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, «ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας».
Παράλληλα, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει «σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται» από την ΕΡΤ στο δημόσιο. «Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής» αναφέρεται.
«Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί ρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» σημειώνεται στην απόφαση.
«Αν πριν το διορισμό ειδικού διαχειριστή συντρέξουν λόγοι καταπείγοντος και, ιδίως, αν κινδυνεύει να απωλεσθεί δικαίωμα ή αξίωση, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σύμβαση, ύστερα από διαπραγμάτευση, να μεταβιβάζει το δικαίωμα σε τρίτους» καταλήγει.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk