• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Κατάργηση του αφορολόγητου ποσού
  Ο κ. Δημήτρης Καπετανίδης ερωτά:
  «Καταργήθηκε το αφορολόγητο των 5.000; Εχω εισόδημα 5.350 από μισθωτές και 5.000 αυτοτελή φορολογητέα με παρακράτηση 1.000 ευρώ. Θα πληρώσω φόρο;».

  Απάντηση:
  1. Το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ καταργήθηκε για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2013 και θα φορολογηθούν το 2014. Στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους δόθηκε μείωση του φόρου 2.100 ευρώ για εισόδημα ως 21.000 ευρώ. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. 2. Για τα εισοδήματα του 2012 το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ ισχύει. Ετσι αν τα τεκμαρτά σας εισοδήματα τα οποία θα προσδιοριστούν με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν το εισόδημα των 5.350 ευρώ, ο φόρος θα υπολογιστεί για εισόδημα 350 ευρώ.

  Φορολογία ακίνητης περιουσίας
  Ο κ. Δημοσθένης Κυριαζής ρωτάει:
  «Τον ΦΑΠ του 2010-2011 ποιος τον πληρώνει; Τον πληρώνει ο έχων την ψιλή κυριότητα, ο έχων την επικαρπία ή και οι δύο μαζί και, αν ναι, ποιο είναι το ποσοστό εκάστου;».

  Απάντηση:
  Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας η οποία υποβάλλεται σε φόρο περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης.
  Για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:
  Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
  Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
  Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.
  Η αξία της ψιλής κυριότητας προκύπτει αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας.
  Ιεροί ναοί – τέλος ακινήτων
  Ο κ. Γ. Γροβάς ερωτά:
  «Ιερός ναός έχει στην ιδιοκτησία του (από δωρεά) έναν όροφο επί ενός ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ενοριακό κέντρο (διαλέξεις θρησκευτικού και κοινωνικού περιεχομένου, συγκεντρώσεις ενοριτών όπως κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίτας κτλ.) και παράλληλα κάθε Κυριακή προσφέρει στους πτωχούς και στα μοναχικά άτομα της ενορίας το μεσημεριανό γεύμα (από προσφορές ενοριτών και πάγια μηνιάτικη βοήθεια του ιερού ναού). Ερωτάται: Είναι υποχρεωμένος ο ιερός ναός στην καταβολή ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι);».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Οι ιεροί ναοί αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και συνεπώς πρέπει να υπάρχει απαλλαγή από το ειδικό τέλος ακινήτων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.
  Διορθώσεις στη δήλωση ακινήτων

  Ο κ. Ευστάθιος Παπαδόπουλος μας έστειλε μακροσκελή επιστολή η οποία λόγω του μεγέθους της δεν μπορεί να δημοσιευθεί και να απαντηθεί στο σύνολό της. Δημοσιεύουμε τα ερωτήματά του στα οποία και απαντάμε:
  «1. Πρέπει να ζητήσω από τον δήμο και τη ΔΕΗ να το διορθώσουν σε 95 τ.μ. ή πρέπει να είναι 135 τ.μ. ως έχει μέχρι τώρα, που περιλαμβάνει και τα 40 τ.μ. γκαράζ, την αποθήκη και το λεβητοστάσιο; 2. Πώς πρέπει να το δηλώνω στο Ε1 και στο Ε9; 3. Μήπως πρέπει να κάνω αίτηση για αλλαγή χρήσης επειδή έφτιαξα το υπόγειο κατοικία και το ισόγειο είναι ημιτελές; 4. Πρέπει να πάω στο ΙΚΑ και να ζητήσω να κλείσει ο φάκελος;».

  Απάντηση:
  1. Οι στεγασμένοι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνονται στο εμβαδόν της οικοδομής. Συνεπώς το εμβαδόν της κατοικίας είναι 135 τ.μ. 2. Στο έντυπο Ε1 και στο έντυπο Ε9 θα δηλώσετε χωριστά τους κύριους χώρους και χωριστά τους βοηθητικούς στους σχετικούς κωδικούς. Στο έντυπο Ε9 έπρεπε να είχε δηλωθεί και η ημιτελής οικοδομή. 3. Εφόσον με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου το υπόγειο μετατράπηκε σε ισόγειο και το ισόγειο σε πρώτο όροφο σκόπιμο είναι να ζητήσετε αλλαγή χρήσης.
  Επικαρπία και ψιλή κυριότητα

  Ο κ. Νικόλαος Σκουλούδης ερωτά:
  «Εχω το 50% της επικαρπίας οικίας (την ψιλή κυριότητα έχει το παιδί μου). Οταν πεθάνω η επικαρπία μεταβιβάζεται μόνο στον έχοντα την Ψ.Κ. ή σε όλους τους κληρονόμους μου; Και αυτό φορολογείται; Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου η διαθήκη (εφόσον δεν προσβάλλεται) είναι ισχυρότερη από την κατά νόμον κληρονομική διασπορά της περιουσίας του; Αν ναι, σε πόσο διάστημα πρέπει να γίνουν ενέργειες και ποιες είναι αυτές;».

  Απάντηση:
  1. Αν ο επικαρπωτής ακινήτου αποβιώσει, η επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα. Η ψιλή κυριότητα ακινήτων υποβάλλεται σε φόρο κατά τον χρόνο της συνένωσης με αυτή της επικαρπίας και ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας της πλήρους κυριότητας κατά τον χρόνο αυτόν, εκτός αν ο φόρος έχει καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2961/2001. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1710 του Αστικού Κώδικα, κατά τον θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο περιέρχεται από τον νόμο, ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Η κληρονομική διαδοχή από τον νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά. 3. Θα πρέπει η διαθήκη, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, ή της διαμονής του προσώπου που κατέχει τη διαθήκη ή του Πρωτοδικείου όπου έχει την έδρα του ο συμβολαιογράφος.
  Δευτερεύουσα κατοικία – δήλωση

  Η κυρία Μαρία Μαμάη ερωτά:
  «Θα ήθελα να μάθω, αν έχω μόνιμη κατοικία στην Ανδρο, μπορώ 2 διαμερίσματα στην Αθήνα να τα δηλώσω ως δευτερεύουσα κατοικία από 40 και 50 τ.μ. το καθένα;».

  Απάντηση:
  Αν τα δύο διαμερίσματα που έχετε στην Αθήνα δεν εκμισθώνονται, θα πρέπει να δηλωθούν ως δευτερεύουσες κατοικίες, εκτός αν τα διαμερίσματα είναι κενά και αυτό μπορείτε να το αποδείξετε.
  Κάτοικος εξωτερικού – αποδείξεις δαπανών

  Ο κ. Ιωάννης Κοπανάς ερωτά:
  «Ο γιος μου εργάζεται στην Αγγλία από το τέλος του 2011. Για το 2012 θα πάρει Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για αποφυγή διπλής φορολόγησης. Στην Ελλάδα εισέπραξε ενοίκιο 3.600 ευρώ. α) Θα υποβάλει ΔΦΕ στην Εφορία που ανήκε ως πέρυσι ή στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού; β) Απαιτούνται και αποδείξεις; (προφανώς δεν έχει)».

  Απάντηση:
  1. Η δήλωση φόρου εισοδήματος θα υποβληθεί στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, όπου θα υποβληθεί και το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. 2. Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών.
  Εισοδήματα που δεν εισπράχθηκαν

  Ο κ. Κωνσταντίνος Κόντος ερωτά:
  «Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη νέα φορολογική δήλωση. Δουλεύω ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο εργοδότης μου δεν είναι καλοπληρωτής, δηλαδή με έχει γύρω στους επτά μήνες μέσα. Αυτός θα μου δώσει εκκαθαριστικό για λεφτά που δεν έχω πάρει και θα πρέπει να πληρώσω Εφορία επίσης για λεφτά που δεν έχω πάρει. Τι μπορώ να κάνω;».

  Απάντηση:
  Στο άρθρο 45 του ΚΦΕ ορίζεται ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται αυτός κατά τον οποίο ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του. Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται ορισμένες εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα στις οποίες εσείς δεν υπάγεστε. Δυστυχώς θα φορολογηθείτε για εισόδημα που δεν εισπράξατε.

  Οικειοθελής μείωση μισθώματος
  Ο κ. Νικόλαος Δημητρακάκης ερωτά:
  «Ενοικιάζουμε ένα ακίνητο – γραφείο 350 ευρώ τον μήνα και σκεφτόμαστε να πούμε στον ιδιοκτήτη να μας κατεβάσει το μίσθωμα ώστε και αυτός να επωφεληθεί φορολογικά και εμείς. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να του πούμε να το κατεβάσει ώστε να το δεχτεί και η Εφορία όταν θα πάμε να καταθέσουμε την τροποποίηση του μισθωτηρίου;».

  Απάντηση:
  Μέσα στη δίνη της ύφεσης η μείωση των ενοικίων των αστικών και εμπορικών μισθώσεων έχει γίνει πρακτική. Μείωση του μισθώματος σε ποσοστό 20% ή 30% θεωρείται λογική.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία