• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Είμαι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών. Εχω κατάθεση στην τράπεζα σε λογαριασμό μου σε χρήματα που μου άφησαν οι γονείς μου για ασφάλειά μου, καθώς δεν έχω δική μου σύνταξη. Για τα χρήματα αυτά δεν έχει κανείς εκτός εμού γνώση.

  Η κυρία Δήμητρα Π. ερωτά:
  «Παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε στην εξής  απορία:
  Είμαι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών. Εχω κατάθεση στην τράπεζα σε λογαριασμό μου σε χρήματα που μου άφησαν οι γονείς μου για ασφάλειά μου, καθώς δεν έχω δική μου σύνταξη. Για τα χρήματα αυτά δεν έχει κανείς εκτός εμού γνώση.

  Σας ερωτώ αν πρέπει να δηλωθούν στην κοινή μετά του συζύγου μου δήλωση. Σας παρακαλώ απαντήστε μου μέσω της στήλης σας γιατί έχω μεγάλη ανησυχία».

  Απάντηση:
  Από εφέτος οι τόκοι καταθέσεων, παρά το γεγονός ότι φορολογούνται στην πηγή με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, θα δηλώνονται υποχρεωτικά στη δήλωση φόρου εισοδήματος προκειμένου να υπολογιστεί αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια αναπόφευκτα η αποκρυβείσα από το οικογενειακό σας περιβάλλον κατάθεση θα αποκαλυφθεί. Φρόνιμο είναι, προτού αποκαλυφθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη λογαριασμού κατάθεσης, από κοινού με τον σύζυγο τον οποίο κακώς αγνοήσατε, να ανοίξετε κοινό λογαριασμό που αποτελεί τη συνήθη πρακτική.

  Ποιους αφορούν οι μειώσεις του φόρου
  Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφραντζεσκάτος ερωτά:
  «Θα ήθελα μια ενημέρωση παρακαλώ για τα παρακάτω θέματα:
  1. Στο νέο φορολογικό αναφέρεται ότι σε μισθούς και συντάξεις, εφόσον προκύπτει αρνητικός φόρος (μετά τη μείωση του φόρου των 2.100 ή αντίστοιχα με το εισόδημα) τότε ο φόρος αυτός δεν επιστρέφεται. Αυτό ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες;
  2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, που πλέον θα αφαιρούνται ολόκληρες και όχι ως ποσοστό 10%, θα αφαιρούνται σαν έξοδο από το Ε3 ή όπως παλιά από το Ε1 στο πεδίο «Ασφαλιστικές εισφορές ταμείων»;
  3. Σε περίπτωση μισθωτού που έχει και επιπλέον δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών με ποια κλίμακα θα φορολογηθεί;».

  Απάντηση:
  1. Καταρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του φόρου με το ποσό των 2.100 ευρώ και για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ αφορά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μεγαλύτερου των 21.000 ευρώ. Για εισόδημα 42.000 ευρώ δεν υπάρχει μείωση του φόρου. 2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα. 3. Αν μισθωτός έχει και εισόδημα από ενοίκια, για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με την κλίμακα φόρου για μισθωτούς και για το εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με την ιδιαίτερη κλίμακα φόρου που έχει θεσπισθεί για το εισόδημα από μισθώματα.
  Αναστολή του τεκμηρίου για ακίνητα

  Ο κ. Δημήτριος Ζαβερδινός ερωτά:
  «Παρακαλώ διά των στηλών της εγκρίτου εφημερίδας σας να τύχω της παρακάτω διευκρινίσεως. Από ό,τι γνωρίζω το τεκμήριο αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών έχει ανασταλεί ως 31.12.2013.
  Με την ψήφιση πρόσφατα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου παραμένει ως έχει το παραπάνω τεκμήριο ή καταργείται και ισχύει κάτι το διαφορετικό;».

  Απάντηση:
  Η αναστολή μέχρι 31.12.2013 του τεκμηρίου αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ψήφιση του Ν. 4110/2013.
  Χωριστές δηλώσεις συζύγων

  Ο κ. Δημήτρης Ανδριανάκος ερωτά:
  «Εχω οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης της ανάπηρης συζύγου μου. Ο φορολογικός κανονισμός ορίζει να κάνουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, κάτι που προσπάθησα να κάνω, αλλά το σύστημα υποβολής δηλώσεων το δέχεται μόνο αν δεν σημειώσω έγγαμος στη δήλωσή μου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να έχω επιστροφή φόρου αλλά να πληρώσω και από πάνω. Δηλαδή οι όποιες φοροαπαλλαγές μάς αφορούν ως ζευγάρι καταργούνται. Αρχισε ένα πάρε-δώσε επιστολών όπου και η ΔΟΥ Κορίνθου, αλλά και η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου απάντησαν ότι είναι σύννομο να παραποιήσω τα στοιχεία της οικογενειακής μου κατάστασης και να δηλώσω άγαμος. Κατέληξα να στείλω επιστολή στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών όπου ζητώ να εξαιρούνται των χωριστών δηλώσεων τα ζευγάρια όταν συντρέχει δικαστική συμπαράσταση λόγω αναπηρίας τού ενός εκ των συζύγων.
  Η επιστολή εστάλη στον υπουργό, από εκεί στον υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και από εκεί σε υπάλληλο της Δ/νσης Φορολ. Εισοδ., ο οποίος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση.
  Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε κάτι ανάλογο. Κατά τη γνώμη μου είναι προφανές ότι κάτι ξέφυγε του συντάκτη του φορολογικού κανονισμού, και δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να απαντήσουν στην επιστολή μου. Προσπαθώ να βρω άκρη από την άνοιξη που μας πέρασε, καταλήγω σε σας μην τυχόν και η δημοσιοποίηση (της επιστολής που έγραψα στον υπουργό) τους βοηθήσει να την απαντήσουν. Γνωρίζω ότι πρέπει να τύχει και του δικού σας ενδιαφέροντος, όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας αν το ζητήσετε».

  Απάντηση:
  Στη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας και Εισοδήματος ορίζεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση όταν ο ένας από τους συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 του Α.Κ. σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: α) όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος τους τις υποθέσεις του, β) όταν λόγω ασιτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού εκθέτει στον κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο, τους κατιόντες ή ανιόντες.
  Η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ιδίου του πασχόντος, ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων, ή των τέκνων, ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.
  Με βάση τα πιο πάνω, αν ένας από τους συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, δήλωση φορολογίας εισοδήματός του υποβάλλει το πρόσωπο που από το δικαστήριο έχει διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης.
  Οι σύζυγοι έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που ο καθένας αποκτά είτε υποβάλλουν κοινή δήλωση είτε υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 61 του ΚΦΕ. Ωστόσο σε ακραία περίπτωση με την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης οι σύζυγοι χάνουν τη δυνατότητα της μεταφοράς των μειώσεων φόρου του ενός συζύγου από τον φόρο του άλλου συζύγου για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
  Υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού

  Η κυρία Μαρκέλλα Σινιώρη ερωτά:
  «Ζω και εργάζομαι στην Αγγλία περίπου 10 έτη. Φορολογούμαι στην Αγγλία για το εισόδημα από την εργασία μου. Στην Ελλάδα δεν έχω αυτοκίνητο, επικαρπία ακινήτου ή άλλο εισόδημα. Εχω υποβάλει Ε9 για την ψιλή κυριότητα που έχω της κατοικίας που μένουν οι γονείς μου και οι οποίοι έχουν την επικαρπία της. Εχω ΑΦΜ στη ΔΟΥ της κατοικίας των γονέων μου.
  Ερώτημα: Στην Ελλάδα υποβάλλω φορολογική δήλωση ή όποιο άλλο στοιχείο;».

  Απάντηση:
  Δεν έχετε καμία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία