Την καταδίκη της χώρας μας για την υπόθεση της Κορώνειας αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων για τα οποία έχει οριστεί η επίμαχη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Επί της παραβάσεως της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271)το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι το σύστημα αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων δεν υλοποιήθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Επίσης, όπως αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, ορισμένοι γεωργοί της περιοχής, επωφελούμενοι από την ξήρανση της λίμνης, κατέλαβαν εδάφη συνολικής επιφάνειας περίπου 10.000 στρέμματα, τα οποία κατά το παρελθόν αποτελούσαν μέρος της Κορώνειας.
Η Ελλάδα από την πλευρά της αναγνωρίζει ότι κάποιοι γεωργοί κατέλαβαν εδάφη της λίμνης τα οποία όμως δεν ξεπερνούν τα 130 στρέμματα.
Όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική πολιτεία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να θέσει σε εφαρμογή και τις 21 δράσεις που προέβλεπε το κατευθυντήριο σχέδιο ώστε να διασφαλιστεί η αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.
Ειδικότερα, το σχέδιο διαχείρισης του εθνικού πάρκου των λιμνών Κορώνειας –Βόλβης δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ενώ κατά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δεν είχε περαιωθεί η επανεξέταση των ρυπογόνων βιομηχανιών (δράση 18) ούτε είχαν κλείσει όλες οι παράνομες γεωτρήσεις (δράση 20).
Επίσης, η χώρα μας δεν έλαβε μέτρα για δράσεις που αφορούσαν την άρδευση, την απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του εθνικού πάρκου Κορώνειας –Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.
Λίγα λόγια για την ιστορία
Η λίμνη Κορώνεια αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας, δυνάμει της διεθνούς συμβάσεως Ramsar του 1971.
Το 2003, κατόπιν της αποφάσεως της Επιτροπής να κινήσει την προ της ασκήσεως προσφυγής διαδικασία, οι ελληνικές αρχές θέσπισαν (το 2004) καθεστώς προστασίας της οικείας ΖΕΠ και ενέκριναν στη συνέχεια 21 δράσεις απαραίτητες για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.
Η Επιτροπή, κρίνοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στην πράξη από τις ελληνικές αρχές ήταν ανεπαρκή κίνησε, το 2009, για δεύτερη φορά, την προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία. Το 2010 με αιτιολογημένη γνώμη, κάλεσε την Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και το 2011 άσκησε την προσφυγή.
Η ΖΕΠ της Κορώνειας δέχεται χιλιάδες υδρόβια πτηνά.Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, το ύψος του νερού και η επιφάνεια της λίμνης μειώθηκαν σημαντικά.
Το 1970 η επιφάνειά της ήταν περίπου 52 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το 1995 έφτανε τα 44 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος του νερού μειώθηκε κατά 40% με συνέπεια να πληγεί σημαντικά το οικοσύστημα
.