Το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από τον ΟΠΑΠ ήταν αδύνατο να τηρηθεί αφού προέβλεπε πως η δεκαετή άδεια λειτουργίας έχει ισχύ 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Ετσι, στο σχέδιο νόμου της Κεφαλαιαγοράς που ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση, υπάρχει ειδική διάταξη για τον ΟΠΑΠ που δίνει παράταση στην εγκατάσταση των VLTs.
Ειδικότερα αναφέρεται πως «η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο, είτε: α) δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων, είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την ΕΕΕΠ με σχετική πράξη της». Ακόμη, προβλέπεται πως η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της εντός 18 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

Επίσης, διευκρινίζεται πως για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή η ΕΕΕΠ».

Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΑΠ ενέκρινε την τρίμηνη παράταση του από 30.07.2010 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού με την κοινοπραξία Intralot , ήτοι από 30.01.2013 έως 30.04.2013 με τους ίδιους ακριβώς όρους.