Οι τρεις όμιλοι αυτοκινητοβιομηχανιών συνυπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού εξέλιξη υδρογονοκίνητων οχημάτων.

Πρώτος στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό σύστημα κυψελών καυσίμου το οποίο θα αξιοποιηθεί από όλες τις φίρμες για μοντέλα που φυσικά θα φέρουν τα διακριτικά χαρακτηριστικά της κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας, με ορίζοντα το 2017.

Δεύτερος στόχος της συμφωνίας είναι ο καθορισμός κοινών προδιαγραφών για την απαιτούμενη υποδομή, που θα στηρίξει την ευρεία κυκλοφορία των συγκεκριμένης τεχνολογίας αυτοκινήτων καθώς και η δημιουργία της.