Αθήνα
Σημαντική μείωση σημείωσαν τον περασμένο Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κεντρικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το Δεκέμβριο, οι οφειλές προς τους ιδιώτες της κεντρικής κυβέρνησης σημείωσαν μείωση κατά 376 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στο τέλος του έτους στα 524,2 εκατ. ευρώ, από 900,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου.

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία είναι αποτέλεσμα της έγκρισης και καταβολής της δόσης του δανείου προς την Ελλάδα που επέτρεψε στο ελληνικό δημόσιο να ξεκινήσει την εξόφληση των οφειλών του προς τους ιδιώτες

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κεντρικής κυβέρνησης (απλήρωτες οφειλές πάνω από 90 ημέρες) στις 31.12.2012 ανέρχονταν στο ποσό των 524,2 εκατ. ευρώ, από 591,4 εκατ. ευρώ που ήταν στις31.12.2011, σημειώνοντας μείωση κατά 67,2 εκατ. ευρώ.

Η μείωση στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών οφείλεται, κυρίως, στη μείωση αυτών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (μείωση 98,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 31.12.2011).

Επίσης από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 67,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (68,7 δισ. ευρώ) και κατά 9,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011 (76,7 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών, διαμορφώθηκαν στα 47,1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (47,6 δισ. ευρώ) και κατά 4,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011 (51,6 δισ. ευρώ).

– Οι απλήρωτες υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης στις 31.12.2012 ανέρχονταν στο ποσό των 670,1 εκατ. ευρώ, από 937,0 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2011, σημειώνοντας μείωση κατά 266,9 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στις 31.12.2012 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ήταν 670,1 εκατ. ευρώ, ενώ στις 30.11.2012 ήταν 1.335,7 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μειώθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 κατά 665,6 εκατ. ευρώ.

– Το ποσοστό των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης που καταχωρεί στοιχεία στο μητρώο δεσμεύσεων, το οποίο και αποτελεί εργαλείο ώστε να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων, ανήλθε στο 91% (421 από 462 φορείς), καλύπτοντας τον διαρθρωτικό στόχο του Προγράμματος (από 70% τον Σεπτέμβριο του 2012).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή 462 φορέων υπουργείων και αποκεντρωμένων διοικήσεων, επετεύχθη ταυτόχρονα μείωση των δημοσίων δαπανών, περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και περιορισμός των οφειλών του κράτους.