Ολοκληρώθηκε η έκδοση νέου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, με λήξη τον Ιανουάριο του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι 100 εκατ. ευρώ είχαν προσφερθεί σε παλαιούς ομολογιούχους της εταιρείας (είχαν ανταλλάξει τα ομολογά τους με τοκομερίδιο 6,9% λήξης Ιούλιου 2013 με τα νέα, με τοκομερίδιο 8,75% με λήξη τον Ιανουάριο του 2017).
Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από από διεθνείς και έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση οδήγησε στην ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου ομολόγου με υπερκάλυψη του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ, όπως τέθηκε με την πρόταση ανταλλαγής και έκδοσης νέων ομολογιών του Τιτάνα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, κατά 2,9 φορές. Το τοκομερίδιο που επιτεύχθηκε ήταν 8,75%, ήτοι το κατώτερο όριο που είχε προσδιοριστεί στην αρχική πρόταση.
Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου ενισχύει τη στρατηγική του Τιτάνα για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυση της ρευστότητας και επιμήκυνση των λήξεων των δανειακών του υποχρεώσεων.