Σε 12 δόσεις το 2013 οι περικοπές των Ειδικών Μισθολογίων

Σε 12 δόσεις θα εφαρμοστούν οι περικοπές των Ειδικών Μισθολογίων σύμφωνα με απόφαση του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Συγκεκριμένα, από της αρχή της επόμενης χρονιάς και ως την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα παρακρατηθούν ως και σε 12 ισόποσες δόσεις τα ποσά που προκύπτουν από την αναδρομική (από 1ης Αυγούστου 2012) μείωση των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια.

Σε 12 δόσεις θα εφαρμοστούν οι περικοπές των Ειδικών Μισθολογίων σύμφωνα με απόφαση του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Συγκεκριμένα, από της αρχή της επόμενης χρονιάς και ως την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα παρακρατηθούν ως και σε 12 ισόποσες δόσεις τα ποσά που προκύπτουν από την αναδρομική (από 1ης Αυγούστου 2012) μείωση των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναιυψηλότερη από τον μισθό που θα χορηγείται τον προσεχή Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη, θα γίνονται ως εξής:

*για ποσά έως 100 ευρώ, εφάπαξ,
*για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
*για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και
*για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων.

Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από τημείωση θα παρακρατούνται αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.

Στην περίπτωση, κατά την οποία λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του.

Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε.

Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται σε αυτούς καταλογισμός σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk