φορολογικές απορίες

Ο κ. Μιχαήλ Δημητριάδης ερωτά:
«Σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε το αφορολόγητο των συνταξιούχων».
Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για τους νέους ηλικίας ως και 30 ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Για τα πιο πάνω πρόσωπα, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και πάνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φόρου περιορίζεται ώστε το καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.

Δήλωση φόρου κληρονομίας και φόρου εισοδήματος
Η κυρία Δήμητρα Γεωργακοπούλου ερωτά:
«Ο πατέρας μου απεβίωσε πριν από μερικούς μήνες. Πείτε μου σας παρακαλώ πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση κληρονομιάς και τη δήλωση φόρου εισοδήματος;»
Απάντηση:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2961/2001, η δήλωση φόρου κληρονομίας υποβάλλεται:

  • μέσα σε έξι μήνες αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην ημεδαπή,
  • μέσα σε ένα έτος αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή, ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος διέμενε στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του πιο πάνω νόμου η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης αρχίζει από:
  • τον χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους,
  • τη δημοσίευση της διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους ή κληροδόχους,
  • τη δημοσίευση στον Τύπο της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια σε περίπτωση αφάνειας,
  • τον χρόνο που έλαβαν γνώση του διορισμού τους οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, οι κηδεμόνες κληρονομιάς, οι εκτελεστές διαθήκης και οι σύνδικοι πτωχεύσεων,
  • την αναγνώρισή τους οι κληρονόμοι σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς,
  • τον θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση,
  • τον χρόνο που ορίζεται σε περίπτωση κατάθεσης της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του πιο πάνω νόμου.
Σύμφωνα, εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2961/2001, η πιο πάνω εξάμηνη ή ετήσια προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιών μπορεί με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ να παραταθεί ως τρεις μήνες, έπειτα από αίτηση του υπόχρεου σε δήλωση.
2. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας του αποβιώσαντος υπόχρεου από τους κληρονόμους του για το σύνολο των εισοδημάτων που απέκτησε ως την ημερομηνία του θανάτου του, παρατείνεται για περίοδο δύο μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, η οποία είναι τετράμηνος (ΑΚ άρθρο 1847), δηλαδή συνολικά για έξι μήνες, εφόσον στη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του κληρονομούμενου δεν έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την ημερομηνία του θανάτου του κληρονομούμενου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ διαθήκης κληρονόμους, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονομία κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής (περίπτωση στ’, άρθρου 62 του ΚΦΕ).

Διατροφή για τα ανήλικα παιδιά
Η κυρία Βασιλική Κολοφώτη ερωτά:
«Παίρνω διατροφή για τα ανήλικα παιδιά μου από τον πατέρα τους, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Δηλώνεται ως εισόδημα στη δική μου δήλωση»;
Απάντηση: Η διατροφή που καταβάλλεται στα ανήλικα παιδιά δεν αποτελεί εισόδημα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε φόρο.

Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
Ο κ. Σωτήρης Γεννατάς ερωτά:
«Εχω πληρώσει το 2011 ποσό για την εξαγορά χρόνου από τη στρατιωτική θητεία για συμπλήρωση ενσήμων, μου είπαν ότι αφαιρείται από το εισόδημα, σας παρακαλώ, γνωρίστε μου εάν γνωρίζετε σε ποιο κωδικό πρέπει να το αναφέρω. Επίσης, εάν και εφέτος θα έχετε το ακριβέστατο excel υπολογισμού φόρου».
Απάντηση: Το ποσό εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας από τη χρήση του 2011 δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα, αλλά μειώνει τον φόρο κατά ποσοστό 10%.

Υπολογισμός του ποσού των αποδείξεων
Ο κ. Αθανάσιος Παναγιώτου ερωτά:
«Οι αποδείξεις που βάζουμε στη φορολογική δήλωση πρέπει να υπολογίζονται με μισθό + τεκμήρια ή μόνο βάσει μισθού;»
Απάντηση: Το ποσοστό 25% των αποδείξεων δαπανών που πρέπει να δηλωθούν για να «λειτουργήσει» το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου υπολογίζεται επί του δηλούμενου πραγματικού εισοδήματος ή επί του τεκμαρτού εισοδήματος αν αυτό είναι μεγαλύτερο του πραγματικού.

Κληρονομιά χρημάτων
Η κυρία Μαρία Στεφανή ερωτά:
«Σε ποιον κωδικό βάζουμε χρηματικό ποσό που αποκτήσαμε από κληρονομιά στο οποίο παρακρατήθηκε φόρος 20% και ποιο ποσό; Μείον την παρακράτηση; Μπαίνει και η παρακράτηση σε κωδικό; Φορολογούμαστε ξανά γι’ αυτό το ποσό;»
Απάντηση: Η απόκτηση χρηματικού ποσού από κληρονομιά δεν γράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση φόρου εισοδήματος. Αν γραφτεί θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις 659-660. Σε αυτή την περίπτωση στο ποσό που γράφετε θα υπολογιστεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πράγμα ασύμφορο.

Δήλωση ημιυπαίθριων
Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ερωτά:
«Παρακαλώ διευκρινίστε μου αν η επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου, για τον οποίο κατεβλήθη το σχετικό πρόστιμο, θα συμπεριληφθεί στην επιφάνεια του διαμερίσματος.»
Απάντηση: Το εμβαδόν του ημιυπαίθριου χώρου που τακτοποιήθηκε θα προστεθεί στο εμβαδόν της κατοικίας και θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα 5 ώστε να προσδιοριστεί η αντικειμενική δαπάνη της κυρίας κατοικίας.

Κάτοικος αλλοδαπής
Ο κ. Νικόλαος Χάμος ερωτά:
«Ο γιος μου μένει και εργάζεται στο εξωτερικό (Λονδίνο). Στην Ελλάδα έχει ένα σπίτι 65 τ.μ. με γκαράζ 12 τ.μ. και αποθήκη 15 τ.μ. και αυτοκίνητο 1.400 κυβικά. Χρειάζεται να υποβάλει φορολογική δήλωση και αν ναι θα φορολογηθεί;»
Απάντηση: 1. Εφόσον ο γιος σας είναι κάτοχος ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου υποχρεούται να υποβάλει στην Ελλάδα φορολογική δήλωση. 2. Αν ο γιος σας κατοικεί μόνιμα στο Λονδίνο ή έχει τη συνήθη διαμονή του στην πόλη αυτή (δηλαδή κατοικεί πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο) και δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν θα υπαχθεί σε φόρο ούτε με βάση τη μεθοδολογία των αντικειμενικών δαπανών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk