Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ κατά τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Το επιτόκιο υποχώρησε στο 4,25% έναντι 4,61% όπου είχε διαμορφωθεί στην αντίστοιχη δημοπρασία του Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,69 φορές.