Αλλαγή στο κλίμα της οικονομίας επιχειρεί η κυβέρνηση με την υπαγωγή στον νόμο για το «Fast Track» έξι επενδύσεων συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ.
Τις σχετικές αποφάσεις πήρε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία εξέτασε τα σχετικά αιτήματα και τους φακέλους που υποβλήθηκαν και θα διεκπεραιωθούν μέσα από τις ταχείες διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, από την Invest in Greece.
Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος δήλωσε:
«Τα οφέλη για τη χώρα μας από τις επενδύσεις αυτές θα είναι πολλαπλασιαστικά, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και συνολικά για την Ελλάδα, από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».Το βάρος πέφτει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε projects που παρέμεναν στα συρτάρια για καιρό, όπως η αξιοποίηση του κοιτάσματος χρυσού στον Νομό Εβρου. Την εβδομάδα που πέρασε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών και με τη συμμετοχή των υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, αποφάσισε την υπαγωγή στον νόμο για το «Fast Track» έξι επενδύσεων συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ. Οι επενδυτικοί φάκελοι, μετά τη συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών τους από τους επενδυτές, θα διεκπεραιωθούν μέσα από τις ταχείες διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με τη μέριμνα της Invest in Greece.
Πράσινο Νησί
Το έργο «Κρήτη Πράσινο Νησί» του επιχειρηματικού ομίλου Elica Group, συμφερόντων των ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά, είναι ύψους €1,99 δισ. και αφορά την ανάπτυξη 36 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος 1.005 MW στην Κρήτη και τη διασύνδεσή τους μέσω υποθαλασσίου καλωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Λόγω της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, θα επιτευχθεί η αποφυγή εκπομπής 3 εκατ. τόνων CO2 σε ετήσια βάση, ενώ θα εξοικονομηθούν 253.000 τόνοι πετρελαίου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος λόγω μη εισαγωγής πετρελαίου της τάξης των €150 εκατ. ετησίως. Πέραν αυτών θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης για την περίοδο 2017 – 2040 κατά το ποσό των €6,8 δισ.

12 φωτοβολταϊκά πάρκα
Το έργο αφορά την κατασκευή 12 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 166,142 MW και προϋπολογισμού €332,284 εκατ. σε Θεσσαλία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT AE, η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία συμφερόντων του κ. Δημήτριου Παναγάκου. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται η λειτουργία και η βιωσιμότητα των παραγωγικών μονάδων του ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη ΒΙΠΕ Πατρών και στη Θήβα, στην παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων και διασφαλίζονται οι υφιστάμενες 360 θέσεις εργασίας. Παράλληλα δημιουργείται προοπτική σημαντικής αυξήσεως των θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον κατά 126 άτομα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των πάρκων αυτών.

Νερό και ενέργεια
Το επενδυτικό σχέδιο της Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ αφορά την κατασκευή συγκροτήµατος αντλησοταµίευσης και αποθήκευσης ενέργειας 587 MW στις θέσεις «Αγιος Γεώργιος» και «Πύργος», στον Δήµο Αµφιλοχίας, Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, µε χρήση της τεχνητής λίµνης Καστρακίου ως κάτω ταµιευτήρα. Πρόκειται για έργα συνολικής παραγωγικής ικανότητας 704,4 GWh και συνολικής επένδυσης €501,8 εκατ.
Οικονομικά οφέλη:
– Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, Υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Πέραν της ενεργειακής παραγωγής, δεν γίνεται κατασπατάληση νερού και διευκολύνεται η λειτουργία των συμβατικών υδροηλεκτρικών μονάδων που μπορούν έτσι να καλύψουν και άλλες χρήσεις (άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία κ.λπ.).
Επαναξιοποιούνται οι ήδη λειτουργούσες υδροδυναμικές εγκαταστάσεις.
Περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση:
1. Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε όλες τις φάσεις μελετών, κατασκευών και λειτουργίας. Κατά τη φάση της τετραετούς κατασκευαστικής περιόδου (2013-2016) αναμένεται να απασχοληθούν 842 άτομα. Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου και βοηθητικού τεχνικού προσωπικού, προερχόμενου κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες.
2. Οικονομική ενίσχυση των δήμων της περιοχής, αλλά και των δημοτών σε ποσοστό 3% επί των ακαθάριστων εσόδων.
3. Κατασκευή συνοδών έργων απαραίτητων για την υλοποίηση του βασικού έργου (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο) χωρίς κόστος για τους δημότες.

Εξόρυξη χρυσού
Το Εργο Χρυσού Περάµατος αφορά τη δηµιουργία µεταλλευτικών εγκαταστάσεων για την εξόρυξη και αξιοποίηση της χρυσοφόρου µεταλλοφορίας στον Δήµο Αλεξανδρούπολης στον Νοµό Εβρου. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €128,960 εκατ. ευρώ. Φορέας του έργου είναι η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒME», η οποία είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και ανήκει κατά 100% στην καναδική µεταλλευτική εταιρεία χρυσού Eldorado Gold Corporation, η οποία είναι εισηγµένη στα χρηµατιστήρια του Τορόντο, της Νέας Υόρκης και του Σίδνεϊ. Η Eldorado Gold διαθέτει επτά ενεργά µεταλλεία. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει µε ίδια κεφάλαια χωρίς δανειοδότηση.
Το έργο Χρυσού Περάματος θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες ως σήμερα παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με ιδιαίτερα θετική συνεισφορά στην οικονομία και στην απασχόληση της περιοχής. Κατά την κατασκευαστική περίοδο θα απασχοληθούν στο έργο περίπου 300 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας το μόνιμο προσωπικό θα ανέρχεται σε 200 άτομα πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογικές μέθοδοι είναι απόλυτα ασφαλείς για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Αιολικοί σταθμοί
Το επενδυτικό σχέδιο «Αιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Κρήτης» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισµού € 2,46 δισ., αφορά την ανάπτυξη 33 συστοιχιών αιολικών σταθµών ισχύος 1.077 MW στην Κρήτη και τη διασύνδεσή τους µε την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.
Τα κύρια οφέλη από την πραγματοποίηση της επένδυσης είναι:
1) H συνεισφορά στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στον περιορισμό της εξαγωγής συναλλάγματος, λόγω του δραστικού περιορισμού των εισαγωγών πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις υφιστάμενες μονάδες, καθώς και στην εξοικονόμηση 648 χιλ. τόνων μαζούτ ετησίως, συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 272 εκατ., που εξασφαλίζει η αντίστοιχη ετήσια παραγωγή 2.597 GWh της επένδυσης. 2) H σημαντική συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου για αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ως το 2020. 3) H αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εθνικής υποδομής για την αειφόρο και βιώσιμη περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 4) H σημαντική συνεισφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, με τη δημιουργία περίπου 1.500 θέσεων εργασίας, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών, με τη δημιουργία 130 μονίμων θέσεων εργασίας. 5) H δημιουργία εσόδων, που θα ξεπερνούν τα € 5 εκατ. τον χρόνο, για τους δήμους στους οποίους θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες.

Σταθμός ηλιακής ενέργειας στο Λασίθι
Η εταιρεία SOLAR POWER PLANT LASSITHI ΕΠΕ πρόκειται να κατασκευάσει έναν Ηλιοθερµικό Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται για το έργο Υπερίων 1 που αφορά Σταθµό Ηλιακής Ενέργειας στον Νοµό Λασιθίου. Το προτεινόµενο έργο αφορά την εγκατάσταση ενός πάρκου συνολικής ισχύος 70 ΜW. Το έργο θα εγκατασταθεί στη θέση «Φουρνιά», ΔΕ Ιτάνου του Δήµου Σητείας του Νοµού Λασιθίου Κρήτης.
Η ενεργειακή παραγωγή θα κυμαίνεται περίπου στα 168.000 MWh ετησίως. Η ενέργεια αυτή αναλογεί στην κατανάλωση που μπορεί να προκύπτει από 50.000 νοικοκυριά. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα είναι 268 εκατ. ευρώ και τα έσοδα για τους ΟΤΑ €1.500.000 περίπου ετησίως.
Θα απασχοληθούν 650 εργαζομένοι κατά την κατασκευαστική περίοδο και 70 εργαζομένοι κατά την περίοδο της εμπορικής εκμετάλλευσής του.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ