• Αναζήτηση

Alapis: Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς

Μετά το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας του Βήματος για τις οφειλές της Alapis που φτάνουν το 1 δισ. ευρώ και τον κίνδυνο τα νοσοκομεία της χώρας να μείνουν χωρίς νοσηλευτικό υλικό η εταιρεία έστειλε στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιστολή με την άποψή της, χωρίς όμως ουσιαστικά να απαντά στο δημοσίευμα.

Ειδικότερα, η Alapis αναφέρει στην επιστολή της τα παρακάτω:

Α) Σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας ύψους € 735 εκ., οι οποίες δεν είναι εντός των συμφωνηθέντων ορίων, αναφέρουμε εκ νέου όπως και στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας ότι:

α. Οι πιστώτριες Τράπεζες έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία (κάποιες εξ’ αυτών με εξώδικες δηλώσεις τους) ότι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί όροι των εν λόγω δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους € 735 εκ., δεν ήταν εντός των ορίων που έθεταν οι σχετικές συμβάσεις.

β. Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες προς βελτίωση της δομής της χρηματοδότησης λαμβάνουν χώρα σε θετικό κλίμα και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31/12/2011. Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της.

γ. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας ισχύουν οι χρηματοδοτικές συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk