Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ρύθμιση για δυνατότητα διαγραφής οφειλών 23,9 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτες είσπραξης στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως ανεπίδεκτες γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του πολυνομοσχεδίου, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης.

Για την προτεινόμενη διαδικασία διαγραφής προβλέπεται σύσταση ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής που θα εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

Η ρύθμιση προβλέπει όμως πως οι διαγεγραμμένες οφειλές μπορούν να αναβιώσουν σε διάστημα δεκαετίας μετά τη διαγραφή, εάν διαπιστωθεί δυνατότητα μερικής ή ολικής κάλυψής της.

Το ύψος των μέχρι σήμερα ανεπίδεκτων οφειλών τοποθετείται από το υπουργείο στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου στα 23,9 δισ. ευρώ. Με την ισχύουσα νομοθεσία, οφειλές διαγράφονταν ως ανεπίδεκτες είσπραξης μόνο σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη και αποποίησης κληρονομιάς από τους δικαιούχους.

Η ρύθμιση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι επικριτές της αναφέρουν πως αποτελεί «ομολογία αποτυχίας» των ελεγκτικών μηχανισμών, την στιγμή μάλιστα που το ίδιο νομοσχέδιο επιφέρει μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ/ ΠΡΙΣΜΑ ,ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ