Πανεπιστημιακό εργαστήριο από την Κέρκυρα και επιχείρηση πληροφορικής από την Αθήνα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την πρώτη διαδικτυακή και αμφίδρομη εφαρμογή με σκοπό την παρακολούθηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη! Το αποτέλεσμα; Η διεθνής αναγνώριση, καθώς το εγχείρημά τους χαρακτηρίζεται σημαντικό, καινοτόμο εργαλείο από τους ειδικούς!

Η ρηξικέλευθη ιδέα προέκυψε έπειτα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (γνωστότερου ως GΕΟLΑΒ) με την εταιρεία Syntax Πληροφορική ΑΒΕΕ, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο αμφίδρομος χάρτης, που κατασκεύασαν, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις περισσότερες χώρες του κόσμου σχετικά με τα ύποπτα κρούσματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όροι που διεθνώς είναι γνωστοί ως ΑΜL/CΤF (ΑntiΜoney Laundering and Counter Τerrorism Financing).

Η εφαρμογή παρουσιάζει αμφίδρομα τον αριθμό των βεβαιωμένων ύποπτων συναλλαγών ανά χώρα για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τoν αριθμό των σχετικών υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη (όπου αυτό είναι εφικτό), την κατά χώρα αρμόδια αρχή, την ετήσια έκθεσή της και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, ο διαδικτυακός χάρτης με πολύ απλό και «χτυπητό» τρόπο κατηγοριοποιεί τα κράτη, ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης των διεθνών συμφωνιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτή η «γνωσιακή βάση» (http://aml. syntax. gr/kb) που δημιουργήθηκε στη χώρα μας έχει δεχθεί χιλιάδες επισκέψεις από όλον τον κόσμο σε διάστημα ελάχιστων μηνών λειτουργίας.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος του Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Στ. Κάτσιος αναφέρεται στην επιτυχημένη σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. «Είναι η μοναδική τέτοια εφαρμογή στον κόσμο! Εμείς ως εργαστήριο ασχοληθήκαμε με το γενικό κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει διεθνώς σχετικά με αυτό το ζήτημα.Η Syntax έκανε τη συλλογή και κωδικοποίηση των πληροφοριών και την τεχνολογική αποτύπωσή τους, χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά πρότυπα της Google» τονίζει.

Η Syntax Πληροφορική έχει πελάτες τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Από το 1994 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον Αραβικό Κόλπο με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων, στη Συμμόρφωση και στην Ασφάλεια Πληροφοριών, ενώ από την αρχή του 2010 επενδύει στον κομβικό τομέα του ΑΜL/CΤF, αναπτύσσοντας ειδική τεχνολογία και συγκροτώντας διεθνές δίκτυο συνεργασίας κορυφαίων ειδικών για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Στον δρα Δεμέτη ανήκει η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος. «Η ιδέα μού ήρθε πριν από δύο χρόνια. Ζήτησα από τους συνεργάτες να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια,επιχειρώντας την παγκόσμια αποτύπωση των βασικών πληροφοριών στον τομέα του ΑΜL/CΤF».

«Με τον χάρτη που διαμορφώσαμε, είδαμε ουσιαστικάκαι το διαπιστώνει κανείς εύκολα με την πρώτη ματιά- ότι αυτό που θεωρείται ως παγκόσμια μάχη ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςείναι κάτι σχεδόν ανύπαρκτο. Διότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των εθνικών συστημάτων και πολλά προβλήματα στη συνεργασία των κρατών, λόγω έλλειψης κανονικοποίησης κοινών αρχών» σημειώνει ο δρ Δεμέτης.

Το «ξέπλυμα» στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον δρα Δεμέτη ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δώσει προσοχή στην Επιτροπή και στο γεγονός ότι η χώρα μας δεν πληροί ακόμη τους διεθνείς κανόνες και τις συστάσεις του FΑΤF. «Πράγμα που έχει επιπτώσεις και στο πώς μας βλέπει ο τραπεζικός κόσμος του εξωτερικού.Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα,σίγουρα αυτή η υστέρηση δεν μας βοηθάει» υπογραμμίζει.