Με ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2010 για την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Αlpha ΤrustΑνδρομέδα. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο (-5,4 εκατ. ευρώ) λόγω της βελτίωσης στα διεθνή χρηματιστήρια, την οποία μόνο μερικώς ακολούθησε η εγχώρια αγορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από την εταιρεία. Επίσης το τελικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο και από τις ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2009. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,96 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από ζημιές 4,24 εκατ. ευρώ από αγοραπωλησίες χρεογράφων και σε κέρδη 1,28 εκατ. ευρώ από προσόδους χαρτοφυλακίου (μερίσματα, τόκους ομολόγων κτλ.).

Οι αποδόσεις των εταιρειών του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, κυμάνθηκαν από -2,17% ως-11,21% και ήταν συγκριτικά καλύτερες από τον γενικό δείκτη του ΧΑ, ο οποίος κατά την εξεταζόμενη περίοδο υποχώρησε κατά 33,02%. Το ενεργητικό της Ανδρομέδας ΕΕΧ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα 47,90 εκατ. ευρώ μείωση κατά 8,32% από την αρχή της χρήσης.