Μια συζήτηση για τις κρίσεις, την ψυχανάλυση,τη ζωή.