Μιχ. Σταθόπουλος,
πρώην υπουργός, καθηγητής Αστικού Δικαίου
«Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στον ειδικό νόμο 3126/2003 ως προς τη δίωξη των υπουργών (δηλαδή κυρίως η αρμοδιότητα της Βουλής και όχι των δικαστικών αρχών για τη δίωξη και τη σύννομη παραγραφή) αφορούν μόνο την ποινική ευθύνη των υπουργών. Για την αστική τους ευθύνη (υποχρέωση αποζημίωσης κτλ.) ισχύει το Γενικό Δίκαιο, το οποίο δεν προβλέπει ανάμειξη της Βουλής ή ειδική παραγραφή.

Επομένως αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για ενδεχόμενες αγωγές αποζημίωσης κατά υπουργών που παρανόμησαν και προκάλεσαν με την παρανομία τους ζημιά στο Δημόσιο».