Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 225,33 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 225,33 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 225,33 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 269,62