Ολοκληρώθηκε η εκταμίευση των 14,5 δισ. ευρώ του μηχανισμού στήριξης από τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Τα χρήματα κατατέθηκαν από την ΕΚΤ σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην πρώτη αυτή εκταμίευση συμμετείχαν μέσω διμερών δανείων 10 χώρες της Ευρωζώνης με τα εξής ποσά:

Χώρα

Ποσό

Γερμανία

4,427,870,552.22

Γαλλία

3,325,164,236.57

Ιταλία

2,921,922,720.93

Ισπανία

1,941,619,822.56

Ολλανδία

932,510,618.54

Αυστρία

454,003,276.67

Πορτογαλία

409,274,004.99

Λουξεμβούργο

40,847,902.58

Κύπρος

32,009,604.25

Μάλτα

14,777,260.69

ΣΥΝΟΛΟ

14,500,000,000.00

Με τη σημερινή εκταμίευση και το ποσό των 5,5 δισ. ευρώ που εκταμιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμπληρώνεται η πρώτη δόση των 20 δισ. ευρώ από το μηχανισμό στήριξης συνολικού ύψους 110 δισ. ευρώ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας, Ευρωζώνης και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του τριετούς οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Με αυτά τα χρήματα καλύπτονται οι άμεσες και βραχυχρόνιες δανειακές ανάγκες και υποχρεώσεις της Ελλάδας.