Καμία σύνταξη δεν θα απονέμεται σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών του ασφαλισμένου πλην των μητέρων ανηλίκων και των βαρέων επαγγελμάτων που αναθεωρούνται εκ βάθρων. Η πρόωρη αποχώρηση θα κοστίζει ακριβά σε μειώσεις του τελικού ποσού της σύνταξης. Μπορούν να βγουν στο 55ο έτος οι εργαζόμενοι στα βαρέα (ΒΑΕ και 53ο με μειωμένη) και στο 57ο και 55ο αντιστοίχωςσταδιακά- από το 2013 όσοι έχουν 35ετία (ως το 2013 που θα αρχίσει να αυξάνει αυτό το όριο έως ότου συμπληρωθεί το 60ό έτος). Οσοι έχουν συμπληρώσει 37ετία. Οσοι ασφαλισμένοι έχουν μικρότερα καταστατικά- από το Ταμείο τουςόρια.

Το νομοσχέδιο δεν αυξάνει κανένα όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση εκτός από τα προβλεπόμενα στον νόμο Πετραλιά (3655/08) για τις μητέρες ανηλίκων και τα όρια των δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν την 35ετία. Επίσης αυξάνονται τα όρια των ανδρών δημοσίων υπαλλήλων.

Μητέρες ανηλίκων. Οι γυναίκες αποτελούν τα πρώτα θύματα των αλλαγών. Μετά το πάγωμα του νόμου Πετραλιά για το 2010, η κυβέρνηση επαναφέρει την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η πρώτη κατηγορία ασφαλισμένων που θα θιγεί είναι οι μητέρες ανηλίκων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Το όριο ηλικίας στην περίπτωση αυτή θα αυξάνεται σταδιακά από τα 50 στα 55 έτη. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας και για τις μητέρες ανηλίκων στα ειδικά ταμεία μισθωτών (τράπεζες και ΔΕΚΟ) τα οποία είναι ενταγμένα στο ΙΚΑ. Για αυτά τα Ταμεία η προσαρμογή ξεκινά από το 2013. Απειλούνται με αυξήσεις ορίων ηλικίας τουλάχιστον κατά μία πενταετία. Αυτό προκύπτει είτε από την εφαρμογή του νόμου Πετραλιά που είχε παγώσει είτε από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εξίσωση ορίων ανδρών και γυναικών στον δημόσιο τομέα. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ. Κατά μία πενταετία θα αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών με ανήλικα παιδιά, ώστε να πάει από το 50ό στο 55ο έτος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στον νόμο Πετραλιά, ο οποίος έχει «παγώσει» για έναν χρόνο και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Μητέρες ανηλίκων στα ειδικά ταμεία μισθωτών (ΔΕΚΟ και τράπεζες) και στα ταμεία Τύπου. Και σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί κατά μία πενταετία η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών με ανήλικα παιδιά. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση θα αυξάνεται κατά 12 μήνες τον χρόνο ώσπου να φτάσει το 55ο έτος.

35ετία: Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται με 35ετία σε ηλικία 58 ετών, στα διακά από το 2011 θα φθάσουν στο 60ό έτος της ηλικίας. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι έξι μήνες τον χρόνο. Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και στον νόμο Πετραλιά και για τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα από το 2013. Από 1/1/2011 εφαρμόζεται ο νόμος Πετραλιά (αυξάνοντας από τα 58 στα 60 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους από το 1983 και μετά). Από το 2011 θα αυξηθεί το όριο των 50 ετών κατά έναν χρόνο για τις μητέρες ανηλίκων (σταδιακά θα φτάσει στα 55). Επίσης από 1/1/2011 θα επέλθει εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Περίπου 140.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη είτε στα 65 με πλήρη. Μεγάλες χαμένες θα είναι οι παλαιές ασφαλισμένες, δηλαδή όσες άρχισαν να εργάζονται την 1η Ιανουαρίου 1983 ως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Νέος κατάλογος τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα θα ισχύσει για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι αλλαγές θα αγγίξουν όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 2011 και όπως διαβεβαιώνει το υπουργείο Εργασίας δεν θα επηρεαστούν οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι. Σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από τη λίστα τα όρια ηλικίας των νέων θα αυξηθούν από πέντε ως και επτά χρόνια.