Με πρόστιμα συνολικού ύψους 435.000 ευρώ τιμωρήθηκαν τα ιδιωτικά μαιευτήρια Ιασώ, Μητέρα και Λητώ, με απόφαση του γενικού γραμματέα Καταναλωτή κ. Δ.Σπυράκου επειδή χρέωναναδιαφανώς και καταχρηστικάστις μητέρες που γεννούσαν σε αυτά τη συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (των βλαστοκυττάρων) από 225 ως 350 ευρώ. Οπως επισημαίνει ο κ. Σπυράκος, τα μαιευτήρια επέβαλαν τη χρέωση ακόμη κι όταν οι γονείς δώριζαν τα βλαστοκύτταρα σε δημόσιες τράπεζες για να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από οποιονδήποτε τα έχει ανάγκη. Τα μαιευτήρια παραβίαζαν τη σχετική νομοθεσία που ενθαρρύνει τις δωρεές ιστών και κυττάρων και απαγορεύει την είσπραξη αμοιβής για αυτές. Επιβλήθηκε πρόστιμο 180.000 ευρώ για το Ιασώ, 165.000 ευρώ για το Μητέρα και 90.000 ευρώ για το Λητώ.