Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλους τους επαγγελματίες (εμπόρους, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές) που χάνουν την εργασία τους λόγω της οικονομικής κρίσης παρέχει η κυβέρνηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με ειδική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Οπως προβλέπεται, ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Εχουν 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο.

* Δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΕ, θα καθοριστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των ρυθμίσεων.