Η εκκαθάριση του ΦΠΑ των δικηγορικών αμοιβών θα πρέπει να αποδίδεται στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών από τους δικηγορικούς συλλόγους. Αυτό διευκρινίζει ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην οποία αναφέρεται ότι:

«Η εκκαθάριση του ΦΠΑαπό τους δικηγορικούς συλλόγους εγγυάται την ταχύτερη και απλούστερη απόδοση του ΦΠΑστο κράτος, ενώ η σε ετήσια βάση απόδοση του ΦΠΑγια τις πέραν του διπλοτύπου αμοιβέςπου τυχόν εισπράττει ο δικηγόροςανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σχέσης εντολέα – δικηγόρου και του χρόνου πραγματικής είσπραξης της αμοιβής».