Συμφωνία ενοποίησης αξίας 3,17 δισ. δολαρίων υπέγραψαν United και Continental Αirlines