Νέο τοπίο στις επιχειρήσεις δημιουργούν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

Η αύξηση των απολύσεων με την απελευθέρωση του υφιστάμενου ορίου, η πρόταση για δραματική μείωση του ποσού των αποζημιώσεων, η κατάργηση των κατώτατων αμοιβών για νέους και μακροχρόνια άνεργους, η κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η περαιτέρω προώθηση της μερικής απασχόλησης και η μείωση της αμοιβής των υπερωριών συνθέτουν τα πρώτα μέτρα παρέμβασης στο εργασιακό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα.