• Αναζήτηση
 • Κλειστά για πολύ καιρό τα Τέμπη

  Για περισσότερο από τρεις μήνες, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει κομμένη στα δύο η χώρα, καθώς ο εθνικός δρόμος που διέρχεται από την κοιλάδα των Τεμπών φαίνεται ότι θα αργήσει να ανοίξει. Οπως τονίζεται στο προκαταρκτικό πόρισμα της επιτροπής ειδικών επιστημόνων που συγκρότησε το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο «μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή των σηράγγων του ΠΑΘΕ, που παρακάμπτουν την κοιλάδα των Τεμπών, η όποια διέλευση θα εμπεριέχει πάντα διακινδύνευση, αλλά πάντως, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, θα είναι μικρότερη από τη σημερινή».

  Για περισσότερο από τρεις μήνες, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει κομμένη στα δύο η χώρα, καθώς ο εθνικός δρόμος που διέρχεται από την κοιλάδα των Τεμπών φαίνεται ότι θα αργήσει να ανοίξει. Οπως τονίζεται στο προκαταρκτικό πόρισμα της επιτροπής ειδικών επιστημόνων που συγκρότησε το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο «μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή των σηράγγων του ΠΑΘΕ, που παρακάμπτουν την κοιλάδα των Τεμπών, η όποια διέλευση θα εμπεριέχει πάντα διακινδύνευση, αλλά πάντως, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, θα είναι μικρότερη από τη σημερινή».

  Η επιτροπή συνεστήθη προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες που προκάλεσαν τη φονική κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεμπών τη 17η Δεκεμβρίου 2009. Παράλληλα το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΤΕΕ σε κείμενό του επισημαίνει προβλήματα στις παρακαμπτηρίους οδούς.

  Στο προκαταρκτικό πόρισμα σημειώνεται ότι αξίζει να εξεταστεί η πρόταση μέλους της Επιτροπής για χρήση της όδευσης του παλαιού σιδηροδρομικού δικτύου με ταχεία εκτέλεση περιορισμένων έργων. Μια τέτοια προσωρινή λύση θα μπορούσε να προσφέρει στην κίνηση μια λωρίδα εκτός περιοχής καταπτώσεων και σύντομη σύνδεση με τον ΠΑΘΕ (παράκαμψη της τάξης των 4-5 χλμ.) και τεχνικά μπορεί να υλοποιηθεί εντός μηνός.

  Οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν ότι η διακινδύνευση κατά τη διέλευση από την κοιλάδα των Τεμπών υπήρχε ήδη από παλιά. Η ιδιαιτερότητα της πρόσφατης κατάπτωσης είναι ότι αφορούσε έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο από μεγάλο ύψος και ότι προκάλεσε την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

  Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ιδιαίτερα υψηλές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις όλου του προηγηθέντος διαστήματος που μάλιστα ακολούθησαν περίοδο ξηρασίας.

  Βάσει των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί (και οι οποίες θα ελεγχθούν), οι μετρήσεις των δονήσεων του βράχου σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από τη θέση των εκρήξεων για τη διάνοιξη της σήραγγας έδωσαν πολύ μικρές (ασήμαντες) τιμές. Υπό την προϋπόθεση ότι θα επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές, τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες, εκτιμάμε ότι δεν πρέπει να έπαιξαν ρόλο στην κατάπτωση οι εκρήξεις για τη διάνοιξη της σήραγγας. Επιβάλλεται πάντως ο έλεγχος της ζώνης επιρροής και της έντασης των δονήσεων από τις εκρήξεις για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσουν κατ΄ ελάχιστον την υπάρχουσα επισφαλή ισορροπία σε θέσεις όπου η σήραγγα θα πλησιάσει τα πρανή της οδού.

  Το προκαταρκτικό πόρισμα υπογράφουν οι κκ. Γιώργος Γκαζέτας, καθηγητής Εδαφομηχανικής ΕΜΠ, Σπύρος Καβουνίδης, δρ πολιτικός μηχανικός- εδαφομηχανικός, Παύλος Μαρίνος, καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΕΜΠ, Δημήτρης Ρόζος, επίκ. καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΕΜΠ, Γιώργος Τσιαμπάος, αναπλ. καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας ΕΜΠ.

  Κοινωνία