• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Λήψη μέτρων για να εκλείψουν οι αυθαιρεσίες στις οικοδομές

  Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής ιδιωτικών έργων, προκειμένου να εκλείψουν οι αυθαιρεσίες στις οικοδομές και να μην υπάρξουν νέα αυθαίρετα, προτείνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) κ. Ν. Ζυγούρης, ο οποίος τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί επιτέλους το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Εργων, ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιος και τι κατασκευάζει.

  Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής ιδιωτικών έργων, προκειμένου να εκλείψουν οι αυθαιρεσίες στις οικοδομές και να μην υπάρξουν νέα αυθαίρετα, προτείνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) κ. Ν. Ζυγούρης, ο οποίος τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί επιτέλους το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Εργων, ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιος και τι κατασκευάζει.

  – Ποιες αλλαγές προτείνετε στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή κατοικιών;

  «Χρειαζόμαστε ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της αυθαίρετης δόμησης. Ενα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να είναι η θεσμοθέτηση του επιτρεπόμενου όγκου, ύψους και κάλυψης του οικοπέδου από την οικοδομή και η κατάργηση του συντελεστή δόμησης. Κινούμενοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο στερεό, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν παρανομίες. Επιπλέον με αυτό το καθεστώς μπορούν στο μέλλον, με βάση τον νόμο 1337/1983, να νομιμοποιηθούν χώροι που άλλαξαν χρήση, όπως κλεισμένοι ημιυπαίθριοι, υπόγεια και ισόγεια πολυκατοικιών». – Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η αυθαιρεσία;

  «Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να ήταν το γιατί φτάσαμε στο σημείο όπου η αυθαιρεσία είναι ο κανόνας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν χρειαζόμαστε αποσπασματικά μέτρα, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της αυθαίρετης δόμησης. Το ζήτημα των αυθαιρέτων δεν είναι ανεξάρτητο ούτε από το πλαίσιο παραγωγής ιδιωτικών έργων, ούτε από την πολεοδομική νομοθεσία, ούτε από τη χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη. Σε μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη χώρα είναι απαραίτητο να υπάρχει καταγραφή του δομικού πλούτου της, να υπάρχει ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο. Επειδή το θέμα είναι ευρύτατο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. Μέτρα με εισπρακτικό χαρακτήρα που θεσπίζονται κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις κάθε άλλο παρά διευκολύνουν την κατάσταση. Οι ενέργειες θα πρέπει να βασίζονται σε κάποιο σχέδιο δράσης που θα προκύψει μέσω διαλόγου, όπου θα ακουστούν και θα αναλυθούν οι απόψεις όλων των φορέων. Ο ΣΠΜΕ έχει επεξεργαστεί το πρόβλημα και έχει προτείνει συγκεκριμένες θέσεις».

  – Ποια είναι η έκταση της αυθαιρεσίας;

  «Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε σιωπηρά ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομή και να αδιαφορούμε. Εμμέσως με τη στάση μας νομιμοποιούμε την κατάσταση. Αυτή η σιωπηλή αποδοχή της παράνομης αλλαγής χώρων γίνεται με την ανοχή της πολιτείας. Να θυμίσουμε ότι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία η οποία προκύπτει θεωρώντας τους ημιυπαίθριους χώρους κλειστούς (ως χώρους κύριας χρήσης). Να θυμίσουμε ότι το ΙΚΑ, στην περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαίρετα, ζητεί μόνο την καταβολή των επιπλέον ενσήμων. Ολα τα παραπάνω έχουν επηρεάσει την οικονομία των ακινήτων. Επί της ουσίας, με την αποδοχή των αυθαιρεσιών μεγαλώνει η δυνατότητα δόμησης με συνέπεια την αύξηση των τιμών των οικοπέδων και των ποσοστών αντιπαροχής».

  Οικονομία