Τεχνολογικές λύσεις που υπόσχονται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των τραπεζών και εξασφαλίζουν στους επαγγελματίες του κλάδου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς τους την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση της πελατειακής τους βάσης, παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη επιχειρηματική εκδήλωση Μicrosoft Βanking Roadshow την οποία διοργάνωσε η Μicrosoft Ελλάς. Ο κεντρικός ομιλητής κ. Τony Εmerson, διευθυντής του τομέα τραπεζών της Μicrosoft ΕΜΕΑ, επικεντρώθηκε στην ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθεί η Μicrosoft.

Στην εκδήλωση πιστοποιημένοι συνεργάτες παρουσίασαν ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την ενίσχυση του τραπεζικού δικτύου.