Συγκυριακές και έκτακτες χαρακτήρισε τις ζημιές που κατέγραψε ο τραπεζικός όμιλος το 2008 η διοίκηση της Ρroton Βank, η οποία θα επιδιώξει το 2009 την επαναφορά του στην κερδοφορία με την αξιοποίηση και της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό της κεφάλαιο. Τα αρνητικά αποτελέσματα της περυσινής χρήσης αποδίδονται στις αυξημένες προβλέψεις, στην απομείωση της αξίας της Ρroton Ασφαλιστικής λόγω της πώλησής της στην Αspis Βank και στο αρνητικό αποτέλεσμα του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών.

Οπως τόνισε κατά τη διάρκεια σχετικής παρουσίασης ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Α. Αθανάσογλου , η συμμετοχή της Ρroton στα μέτρα στήριξης της ρευστότητας του συστήματος που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής της επάρκειας και η επανάκαμψη των καταθέσεών της σε φυσιολογικά επίπεδα, μετά τη σημαντική μείωσή τους κατά 25% το δίμηνο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2008, θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση βελτίωσης των αποτελεσμάτων της στην τρέχουσα χρήση. Οπως επισήμανε ο ίδιος στους αναλυτές, η συμμετοχή της τράπεζας στο σκέλος του σχεδίου που αφορά την πώληση στο Δημόσιο προνομιούχων μετοχών θα οδηγήσει στην αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 500 μονάδες βάσης στο 14,63%.