Κατάργηση των επιστημονικών πεδίων στο Λύκειο και αντικατάσταση της Γενικής και της Τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μία ενιαία βαθμίδα προτείνει το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, επιζητεί με αυτές τις ανατροπές την αποσύνδεση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις. Για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο προτείνονται διαγωνισμοί ανά περιφέρεια της χώρας και προσμέτρηση της βαθμολογίας του Λυκείου.