Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα των θαλασσίων. Περισσότερο του 90% του διεθνούς εμπορίου διακινείται με πλοία.

Νέες αγορές έχουν δημιουργηθεί, αγορές που διαθέτουν σημαντική αγοραστική δύναμη και μεγάλο αριθμό κατοίκων, δηλαδή προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες απορροφήσεως προϊόντων.

Η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία στην Ανατολή και η Βραζιλία στη Ν. Αμερική αποτελούν τους νέους παίκτες με σύγχρονη τεχνολογία και πληθυσμό που ξεπερνάει τους 3 δισ. κατοίκους.

Ιδιαίτερα η Κίνα και η Ινδία, χώρες με υψηλές πολιτισμικές καταβολές και χαμηλό εργατικό κόστος, προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Η βασική αγορά προς την οποία κατευθύνονται τα προϊόντα αυτά είναι οι χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ενώσεως και κυρίως αυτές που είναι πλησίον της Μαύρης Θαλάσσης. Πρόκειται για μια αγορά της τάξεως των 250 εκατ. κατοίκων.

Το γεγονός αυτό και μόνον προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στους ελληνικούς λιμένες και κυρίως στους λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αφού ο όγκος των αγαθών που προσδιορίζονται για τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας θα διέλθει από τις ελληνικές θάλασσες και οι λιμένες αυτοί διαθέτουν αξιόλογους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι το γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο διακινείται με πλοία, και αυτό διενεργείται από έναν μικρό αριθμό, που δεν ξεπερνά τους 10, παγκόσμιων διαχειριστών.

Στη σύγχρονη λοιπόν πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σε διεθνές επίπεδο επιβάλλεται η άμεση αναβάθμιση των ελληνικών λιμένων και η συνεργασία τους με τους παγκόσμιους διακινητές αγαθών (global operators).

Η κυβέρνηση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λιμένων και στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και μεγάλων καθυστερήσεων που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη τους.

Οι λιμένες του Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια σειρά αρνητικών στοιχείων.

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών αυτών στοιχείων και των προκλήσεων επιλέχθηκε ως βέλτιστη λύση η συμμετοχή παγκόσμιων διαχειριστών στη λειτουργία τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στους λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η επιλογή της Cosco για τον ΟΛΠ θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να παραμείνουν εργαζόμενοι στον ΟΛΠ ενώ οι προβλεπόμενες επενδύσεις ύψους 322 εκατ. ευρώ θα δημιουργήσουν περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στον λιμένα, που αντιστοιχούν σε 3.000 εργασίας στην παραλιμένια περιοχή.

Ο κ. Γ. Βλάχος είναι γενικός γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής.