Ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης του τραπεζικού συστήματος με τη λήψη από τις Εurobank και Τράπεζα Πειραιώς ειδικών ομολόγων εκδόσεως του ελληνικού Δημοσίου, τριετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο για την άμεση άντληση ισόποσης ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η Εurobank έλαβε ομόλογο ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς ομόλογο αξίας περίπου 800 εκατ. ευρώ.