Το 2009 αναμένεται να είναι δύσκολο έτος για τις τράπεζες. Οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης που άρχισε το καλοκαίρι του 2007 με τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subprime) στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε κρίση ρευστότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008 θα γίνουν αισθητές τον επόμενο χρόνο. Η ευκολία με την οποία οι τράπεζες εύρισκαν την απαιτούμενη ρευστότητα για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους (business plans) και τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των χορηγήσεων αποτελεί παρελθόν. Η άντληση κεφαλαίων έχει γίνει δυσκολότερη υπόθεση και κοστίζει περισσότερο. Το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες είναι υψηλότερο από το παρελθόν παρά τη μείωση των επιτοκίων του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τούτο διότι τα περιθώρια με τα οποία επιβαρύνονται τα βασικά επιτόκια (spread) έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επενδυτές παραμένουν διστακτικοί στο να αναλάβουν ρίσκο.

Οιτράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αναμένουν την κρατική στήριξη για να «ανασάνουν» και να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αγορά με τα απαιτούμενα δάνεια ώστε να μην «παγώσει» η πραγματική οικονομία. Η άντληση κεφαλαίων από το κυβερνητικό πακέτο των 28 δισ. ευρώ αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του νέου έτους και να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Ηδη όμως υπάρχει προβληματισμός για το αν τα 28 δισ. ευρώ είναι αρκετά να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στον τραπεζικό κλάδο. Σε κάθε περίπτωση το λιγότερο και ακριβότερο χρήμα αναμένεται να πλήξει τα κέρδη των τραπεζών. Η μείωση στην κερδοφορία το 2009 μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σημαντική. Επίσης, οι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης θα υποχωρήσουν και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο μισό περί το 10% από 20% το 2008. Τέλος, οι τράπεζες θα αναγκασθούν να αναθεωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, ιδιαίτερα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπου δραστηριοποιούνται. Ολες αυτές οι εξελίξεις αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζικών ομίλων.