Η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πρωτοφανής για τη μεταπολεμική περίοδο. Οι συνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία είναι σημαντικές σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ευρωζώνης ήταν αρνητικός, σε τριμηνιαία βάση, τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο τρίμηνο του 2008. Πολλές χώρες έχουν εισέλθει σε ύφεση και η πτωτική τάση της ανεργίας έχει αντιστραφεί. Η κρίση επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και την ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, χάρη στις μεταρρυθμίσεις και στην πολιτική της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόσαμε τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, η οικονομία μας παρουσίασε μεγαλύτερες αντοχές στην κρίση σε σχέση με όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Ακόμη και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του 2008, που στην ΕΕ δημιουργήθηκαν συνθήκες ύφεσης, στην Ελλάδα ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε το 3%.

Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκαν ανησυχητικές ενδείξεις, προχωρήσαμε με ένα συνολικό σχέδιο δράσης για να έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην Ελλάδα από τη διεθνή κρίση και να εκμεταλλευθούμε τη μελλοντική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε τρεις άξονες:

Ο πρώτος αφορά την ομαλή λειτουργία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυξήσαμε το ελάχιστο νομικά εγγυημένο όριο καταθέσεων από τις 20.000 στις 100.000 ευρώ, ενώ παράλληλα ισχύει η πολιτική μας δέσμευση για την εγγύηση του συνόλου των καταθέσεων. Προωθήσαμε το σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών, το οποίο ψήφισε η Βουλή τον περασμένο μήνα. Και στη συνέχεια παρουσιάσαμε το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους 28 δισ. ευρώ, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, αφού εγκρίθηκε, μεταξύ των τριών πρώτων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος του σχεδίου, που άρχισε να εφαρμόζεται, είναι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος χρήματος των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Διασφαλίζουμε ότι ποσό 8 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την οικονομική δραστηριότητα και στηρίζουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα.

Οδεύτερος άξονας του σχεδίου αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης με ένα μεγάλο σύνολο επενδύσεων. Με την υλοποίηση του επενδυτικού νόμου, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και τα μεγάλα έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια συνολικής αξίας πάνω από 10 δισ. ευρώ. Οι εγκρίσεις των έργων με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα φθάνουν τα 5,7 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι έργα αξίας 500 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στο 2009.

Ο τρίτος άξονας αφορά την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των οικονομικών κλάδων, που πλήττονται αναλογικά περισσότερο από την κρίση. Επεξεργαζόμαστε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις για την εισοδηματική ενίσχυση των ανέργων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την προστασία του τουριστικού κλάδου. Ενισχύουμε και διευρύνουμε τις ενεργητικές δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης. Συνεχίζουμε την πολιτική των μεταρρυθμίσεων και προετοιμάζουμε την ελληνική οικονομία για το μέλλον. Υλοποιούμε την πολιτική των στρατηγικών συμμαχιών για τον ΟΤΕ και τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Προχωρούμε τη διαδικασία για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έχοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα στο πολύ δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνει η διεθνής κρίση, η κυβέρνηση βαδίζει με σύνεση και αποφασιστικότητα. Με το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο την ελληνική οικονομία για να αντεπεξέλθει στη διεθνή κρίση.