Χριστούγεννα μέσα σε σχολές περνούν ομάδες καταληψιών.